GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione kable TECHNOKONTROL YnKSLYekw-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYekwżo-Nr 300/500 V, giętkie, ekranowane, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla. Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego polwinitu izolacyjnego (PVC) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL YnKSLYekwżo-Nr 300/500 V zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-Nr-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYekwżo-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnvKSLYekw-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL YnvKSLYekwżo-Nr 300/500 V - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

 

3,0 kV sk

 

20 MΩ·km

 

 

+70°C

+150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od -30 do +80°C

od -5 do +70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

WT-TK-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0375 016

2 x 0,5

4,8

12,0

32

0375 013

3 x 0,5

5,1

16,8

39

0375 040

4 x 0,5

5,5

21,6

47

0375 055

5 x 0,5

6,0

26,4

56

0375 025

6 x 0,5

6,5

31,2

67

0375 056

7 x 0,5

6,5

36,0

69

0375 057

8 x 0,5

7,0

40,8

80

0375 014

10 x 0,5

8,1

50,4

94

0375 054

12 x 0,5

8,4

60,0

108

0375 058

14 x 0,5

8,8

69,6

122

0375 048

16 x 0,5

9,3

79,2

138

0375 059

20 x 0,5

10,7

98,4

182

0375 060

21 x 0,5

10,7

103,2

185

0375 061

25 x 0,5

12,3

122,4

228

0375 062

32 x 0,5

13,2

156,0

274

0375 063

37 x 0,5

13,7

180,0

303

0375 064

42 x 0,5

14,9

204,0

356

0375 065

50 x 0,5

16,2

242,4

412

0375 066

56 x 0,5

16,7

271,2

447

0375 001

2 x 0,75

5,2

19,2

40

0375 024

3 x 0,75

5,4

26,4

49

0375 002

4 x 0,75

5,9

33,6

59

0375 044

5 x 0,75

6,4

40,8

72

0375 021

6 x 0,75

7,0

48,0

86

0375 028

7 x 0,75

7,0

55,2

90

0375 029

8 x 0,75

7,5

62,4

103

0375 045

10 x 0,75

8,8

76,8

122

0375 022

12 x 0,75

9,1

91,2

140

0375 023

14 x 0,75

10,0

105,6

170

0375 003

16 x 0,75

10,5

120,0

191

0375 053

20 x 0,75

11,6

148,8

236

0375 067

21 x 0,75

11,6

156,0

240

0375 068

25 x 0,75

13,4

184,8

295

0375 049

32 x 0,75

14,6

235,2

365

0375 004

37 x 0,75

15,1

271,2

404

0375 069

42 x 0,75

16,2

307,2

465

0375 070

50 x 0,75

17,7

364,8

539

0375 005

2 x 1,0

5,5

24,0

46

0375 008

3 x 1,0

5,8

33,6

58

0375 006

4 x 1,0

6,4

43,2

71

0375 007

5 x 1,0

6,9

52,8

87

0375 026

6 x 1,0

7,5

62,4

103

0375 011

7 x 1,0

7,5

72,0

109

0375 031

8 x 1,0

8,1

81,6

126

0375 012

10 x 1,0

9,9

100,8

160

0375 009

12 x 1,0

10,3

120,0

184

0375 010

14 x 1,0

10,8

139,2

208

0375 030

16 x 1,0

11,3

158,4

236

0375 032

20 x 1,0

12,8

196,8

299

0375 071

21 x 1,0

12,8

206,4

304

0375 035

25 x 1,0

14,7

244,8

373

0375 034

32 x 1,0

15,8

312,0

453

0375 042

37 x 1,0

16,4

360,0

504

0375 072

42 x 1,0

17,6

408,0

580

0375 073

50 x 1,0

19,4

484,8

684

0375 018

2 x 1,5

6,1

36,0

58

0375 015

3 x 1,5

6,4

50,4

75

0375 037

4 x 1,5

7,0

64,8

93

0375 020

5 x 1,5

7,7

79,2

114

0375 074

6 x 1,5

8,3

93,6

136

0375 017

7 x 1,5

8,3

108,0

145

0375 051

8 x 1,5

9,0

122,4

167

0375 039

10 x 1,5

11,0

151,2

211

0375 036

12 x 1,5

11,4

180,0

243

0375 075

14 x 1,5

12,2

208,8

283

0375 076

16 x 1,5

12,8

237,6

320

0375 077

20 x 1,5

14,4

295,2

405

0375 078

21 x 1,5

14,4

309,6

414

0375 079

25 x 1,5

16,3

367,2

495

0375 080

32 x 1,5

17,6

468,0

607

0375 081

37 x 1,5

18,5

540,0

687

0375 082

42 x 1,5

19,9

612,0

790

0375 083

50 x 1,5

21,7

727,2

921

0375 019

2 x 2,5

6,9

55,2

79

0375 046

3 x 2,5

7,3

79,2

104

0375 038

4 x 2,5

8,0

103,2

131

0375 084

5 x 2,5

8,8

127,2

163

0375 085

6 x 2,5

10,0

151,2

205

0375 086

7 x 2,5

10,0

175,2

219

0375 087

8 x 2,5

10,9

199,2

254

0375 088

10 x 2,5

12,9

247,2

311

0375 089

12 x 2,5

13,4

295,2

361

0375 090

14 x 2,5

14,3

343,2

420

0375 091

16 x 2,5

15,0

391,2

477

0375 092

2 x 4,0

8,3

86,4

114

0375 093

3 x 4,0

8,8

124,8

153

0375 094

4 x 4,0

10,1

163,2

205

0375 095

5 x 4,0

11,1

201,6

254

0375 096

7 x 4,0

12,3

278,4

334

0375 097

3 x 6,0

10,6

182,4

227

0375 098

4 x 6,0

11,7

240,0

289

0375 099

5 x 6,0

13,0

297,6

369

0375 100

7 x 6,0

14,5

412,8

486

0375 101

3 x 10,0

13,4

297,6

373

0375 102

4 x 10,0

15,0

393,6

488

0375 103

5 x 10,0

16,5

489,6

613

0375 104

7 x 10,0

18,1

681,6

804

0375 105

3 x 16,0

16,0

475,2

565

0375 106

4 x 16,0

17,6

628,8

730

0375 107

5 x 16,0

19,6

782,4

931

0375 108

7 x 16,0

21,5

1089,6

1229

0375 109

3 x 25,0

18,7

734,4

812

0375 110

4 x 25,0

20,7

974,4

1055

0375 111

5 x 25,0

23,0

1214,4

1344

0375 112

3 x 35,0

22,0

1022,4

1115

0375 113

4 x 35,0

24,6

1358,4

1466

0375 114

5 x 35,0

27,2

1694,4

1859

0375 115

3 x 50,0

27,6

1464,0

1636

0375 116

4 x 50,0

30,8

1944,0

2151

0375 117

5 x 50,0

34,1

2424,0

2736

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.