GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione kable TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV, giętkie, ekranowane, z wiązkami parowymi, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (zgodnej z IEC 60189-2) w kablu TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P 0,6/1 kV, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P-O 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnvKSLYekw-P 0,6/1 kV i TECHNOKONTROL YnvKSLYekw-P-Nr 0,6/1 kV - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0


Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

0,6/1 kV

 

3,5 kV sk

 

20 MΩ·km

 

 

+70°C

+160°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od -30 do +80°C

od   -5 do +70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

WT-TK-17       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0537 002

2 x 2 x 0,5

9,1

21,6

87

0537 023

3 x 2 x 0,5

9,7

31,2

100

0537 019

4 x 2 x 0,5

10,8

40,8

127

0537 034

5 x 2 x 0,5

11,9

50,4

151

0537 003

6 x 2 x 0,5

13,2

60,0

181

0537 035

7 x 2 x 0,5

13,2

69,6

199

0537 004

8 x 2 x 0,5

14,0

79,2

221

0537 020

10 x 2 x 0,5

16,1

98,4

276

0537 005

12 x 2 x 0,5

16,9

117,6

316

0537 021

14 x 2 x 0,5

18,0

136,8

358

0537 018

16 x 2 x 0,5

19,5

156,0

420

0537 036

18 x 2 x 0,5

20,5

175,2

463

0537 037

20 x 2 x 0,5

21,5

194,4

506

0537 032

24 x 2 x 0,5

23,6

232,8

612

0537 007

2 x 2 x 0,75

10,0

33,6

108

0537 024

3 x 2 x 0,75

10,5

48,0

125

0537 008

4 x 2 x 0,75

11,6

62,4

154

0537 025

5 x 2 x 0,75

12,9

76,8

188

0537 038

7 x 2 x 0,75

14,1

105,6

241

0537 026

10 x 2 x 0,75

17,3

148,8

336

0537 010

12 x 2 x 0,75

18,1

177,6

386

0537 027

14 x 2 x 0,75

19,8

206,4

459

0537 011

16 x 2 x 0,75

20,9

235,2

513

0537 039

24 x 2 x 0,75

25,4

350,4

747

0537 001

2 x 2 x 1,0

10,6

43,2

126

0537 017

3 x 2 x 1,0

11,2

62,4

146

0537 013

4 x 2 x 1,0

12,5

81,6

186

0537 040

5 x 2 x 1,0

13,8

100,8

222

0537 015

7 x 2 x 1,0

15,2

139,2

293

0537 041

10 x 2 x 1,0

18,8

196,8

417

0537 014

12 x 2 x 1,0

19,7

235,2

480

0537 016

14 x 2 x 1,0

21,1

273,6

547

0537 042

16 x 2 x 1,0

22,3

312,0

612

0537 043

18 x 2 x 1,0

23,9

350,4

701

0537 033

2 x 2 x 1,5

11,5

64,8

157

0537 044

3 x 2 x 1,5

12,4

93,6

189

0537 012

4 x 2 x 1,5

13,6

122,4

234

0537 045

5 x 2 x 1,5

15,2

151,2

288

0537 046

7 x 2 x 1,5

16,6

208,8

374

0537 047

10 x 2 x 1,5

20,6

295,2

532

0537 048

12 x 2 x 1,5

21,5

352,8

615

0537 049

14 x 2 x 1,5

23,4

410,4

725

0537 050

16 x 2 x 1,5

24,8

468,0

810

0537 051

2 x 2 x 2,5

13,1

103,2

211

0537 052

3 x 2 x 2,5

13,9

151,2

251

0537 053

4 x 2 x 2,5

15,6

199,2

323

0537 054

5 x 2 x 2,5

17,2

247,2

388

0537 055

7 x 2 x 2,5

19,2

343,2

529

0537 056

10 x 2 x 2,5

23,7

487,2

750

0537 057

12 x 2 x 2,5

24,8

583,2

866

0537 058

14 x 2 x 2,5

26,6

679,2

992

0537 059

16 x 2 x 2,5

28,2

775,2

1116

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.