GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Uniepalnione kable TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P-Nr 300/500 V, giętkie, ekranowane, z wiązkami parowymi, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonym indeksie tlenowym. Spełniają normę PN-EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

Zastosowanie wiązek parowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 
BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (zgodnej z IEC 60189-2) w kablu TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P 300/500 V, lub czarna i brązowa z białym nadrukiem numeru pary w kablu TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P-Nr 300/500 V,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P-O 300/500 V i TECHNOKONTROL YnKSLYekw-P-Nr-O 300/500 V - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

TECHNOKONTROL YnvKSLYekw-P 300/500 V i TECHNOKONTROL YnvKSLYekw-P-Nr 300/500 V - kable ze wzmocnioną czarną powłoką polwinitową (PVC), które mogą być instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0


Napięcie pracy Uo/U

 

Próba napięciowa

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Dopuszczalna temperatura żyły

        w warunkach pracy

        przy zwarciu

300/500 V

 

3,0 kV sk

 

20 MΩ·km

 

 

+70°C

+150°C

Zakres temperatur pracy

      dla instalacji stałych

      dla instalacji ruchomych

Minimalny promień gięcia

Palność kabla

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

 

od - 30 do + 80°C

od   - 5 do + 70°C

10 x średnica kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

WT-TK-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

 

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

0637 001

2 x 2 x 0,5

7,1

21,6

58

0637 020

3 x 2 x 0,5

7,5

31,2

68

0637 002

4 x 2 x 0,5

8,3

40,8

83

0637 024

5 x 2 x 0,5

9,1

50,4

99

0637 003

6 x 2 x 0,5

10,3

60,0

125

0637 025

7 x 2 x 0,5

10,3

69,6

138

0637 006

8 x 2 x 0,5

11,0

79,2

154

0637 018

10 x 2 x 0,5

12,7

98,4

192

0637 019

12 x 2 x 0,5

13,2

117,6

220

0637 026

14 x 2 x 0,5

14,3

136,8

257

0637 021

16 x 2 x 0,5

15,2

156,0

288

0637 027

18 x 2 x 0,5

15,9

175,2

317

0637 028

20 x 2 x 0,5

16,7

194,4

347

0637 029

24 x 2 x 0,5

18,1

232,8

406

0637 030

25 x 2 x 0,5

18,6

242,4

429

0637 031

30 x 2 x 0,5

20,1

290,4

502

0637 032

31 x 2 x 0,5

20,4

300,0

517

0637 033

33 x 2 x 0,5

21,0

319,2

546

0637 034

2 x 2 x 0,75

7,7

33,6

76

0637 035

3 x 2 x 0,75

8,2

48,0

86

0637 036

4 x 2 x 0,75

9,0

62,4

107

0637 037

5 x 2 x 0,75

10,3

76,8

138

0637 038

7 x 2 x 0,75

11,2

105,6

176

0637 039

10 x 2 x 0,75

13,8

148,8

247

0637 040

12 x 2 x 0,75

14,7

177,6

292

0637 041

14 x 2 x 0,75

15,7

206,4

333

0637 042

16 x 2 x 0,75

16,6

235,2

373

0637 043

24 x 2 x 0,75

20,0

350,4

539

0637 044

27 x 2 x 0,75

21,0

393,6

598

0637 005

2 x 2 x 1,0

8,3

43,2

88

0637 007

3 x 2 x 1,0

8,8

62,4

104

0637 014

4 x 2 x 1,0

10,1

81,6

140

0637 015

5 x 2 x 1,0

11,1

100,8

167

0637 008

7 x 2 x 1,0

12,4

139,2

223

0637 011

10 x 2 x 1,0

15,2

196,8

312

0637 009

12 x 2 x 1,0

15,9

235,2

360

0637 023

14 x 2 x 1,0

17,0

273,6

411

0637 045

16 x 2 x 1,0

18,0

312,0

462

0637 013

24 x 2 x 1,0

21,7

465,6

672

0637 022

2 x 2 x 1,5

9,3

64,8

112

0637 046

3 x 2 x 1,5

10,2

93,6

147

0637 047

4 x 2 x 1,5

11,2

122,4

183

0637 048

5 x 2 x 1,5

12,6

151,2

226

0637 049

7 x 2 x 1,5

13,7

208,8

294

0637 050

10 x 2 x 1,5

16,9

295,2

413

0637 051

12 x 2 x 1,5

17,7

352,8

480

0637 052

14 x 2 x 1,5

19,1

410,4

558

0637 053

16 x 2 x 1,5

20,3

468,0

629

0637 054

20 x 2 x 1,5

22,6

583,2

778

0637 055

2 x 2 x 2,5

11,1

103,2

167

0637 056

3 x 2 x 2,5

12,0

151,2

213

0637 004

4 x 2 x 2,5

13,2

199,2

268

0637 057

5 x 2 x 2,5

14,8

247,2

331

0637 058

7 x 2 x 2,5

16,1

343,2

436

0637 059

10 x 2 x 2,5

19,8

487,2

613

0637 060

12 x 2 x 2,5

20,8

583,2

717

0637 061

14 x 2 x 2,5

22,3

679,2

823

0637 062

16 x 2 x 2,5

23,8

775,2

937

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.