Technokabel Spółka Akcyjna realizuje projekt pt: Specjalistyczne kable w izolacji polimerowej sieciowanej radiacyjnie o zaawansowanych właściwościach, w ramach działania 1.2 Sektorowe programy B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii sieciowania radiacyjnego dla różnych typów kabli oraz wybranych materiałów izolacyjnych. Oprócz zaprojektowania nowej technologii powstanie 5 grup prototypów kabli.

Efektem projektu będzie gotowa do wdrożenia, innowacyjna technologia sieciowania radiacyjnego kabli. Pozwoli ona na wprowadzenie do oferty firmy Technokabel Spółka Akcyjna nowych produktów – kabli sieciowanych radiacyjnie.

Całkowita wartość projektu: 7 383 153,86 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 261 403,99 PLN