Fotowoltaika jest obecnie najszybciej rozwijającą się technologią sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce. Jedną z wielu zalet fotowoltaiki jest to, że tego typu instalacje nie emitują zanieczyszczeń do środowiska a po ich zużyciu możliwy jest również recykling paneli fotowoltaicznych. Dla licznych użytkowników fotowoltaiki jest to zatem znakomity sposób, aby rozpocząć wytwarzanie własnej, czystej energii i oszczędzać na jej kosztach.

Prognozuje się, że w najbliższej przyszłości fotowoltaika będzie jedną z kluczowych technologii wykorzystywanych dla osiągnięcia celu globalnej dekarbonizacji. Ma ona również coraz większy udział
w kształtowaniu polskiego rynku energetycznego.

Aby wspierać dalszy, intensywny rozwój tej branży w Polsce, z położeniem szczególnego nacisku na promowanie wykorzystywania do budowy instalacji fotowoltaicznych elementów produkowanych w krajach należących do Unii Europejskiej i w Polsce, przedstawiciele administracji rządowej oraz reprezentanci krajowego sektora energetyki słonecznej podpisali 16 grudnia 2021 r. Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki. Prace nad porozumieniem zostały zainicjowane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Mamy zaszczyt poinformować, że wśród wielu znakomitych firm i organizacji pozarządowych, do porozumienia jako sygnatariusz przystąpiła również firma Technokabel SA, w której imieniu porozumienie podpisał Członek Zarządu – Marek Wajszczyk.

Technokabel SA w swojej bogatej ofercie produktowej posiada również przewody z rodziny SOLARTECH przeznaczone do okablowania systemów fotowoltaicznych.

zdjęcie – źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska