Informujemy, że otrzymaliśmy Platynową Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu za rok 2023! To prestiżowe wyróżnienie zostało nam przyznane w ramach ogólnopolskiego konkursu „Lider Polskiego Biznesu”, który jest organizowany przez Business Centre Club (jesteśmy firmą członkowską BCC).

Platynową Statuetkę Lidera Polskiego Biznesu za rok 2023 odebrał p.o. Prezesa Zarządu Technokabel SA Marek Wajszczyk.

Konkurs ocenia firmy na podstawie kryteriów finansowych, takich jak wartość przychodów czy zysk, oraz opisowych, w tym jakość produktów i usług, certyfikaty, a także odpowiedzialność środowiskową. Jury konkursu „Lider Polskiego Biznesu” bierze pod uwagę rozwój firmy, utrzymywanie przez nią wysokiej pozycji na rynku, stosunek do środowiska naturalnego (m.in. nakłady na inwestycje proekologiczne, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, wykorzystanie surowców wtórnych) oraz współpracę przedsiębiorców z lokalną społecznością, działalność charytatywną. Ocenie podlega także działalność na rzecz środowiska przedsiębiorców i reform gospodarczych.

Posiadamy już Złotą Statuetkę, a teraz do naszej kolekcji dołączyła również Platynowa, jest  to efekt ciągłej pracy nad rozwojem naszej firmy.

                                                                 Zdjęcie: materiały prasowe Business Centre Club