Technokabel S.A. uzyskał Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na kable ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych został wydany na kable ognioodporne typu:

HTKSH FE180 PH90/E30-E90 i HTKSH(ekw) FE180 PH90/E30-E90

Certyfikat
acrobat reader_50x50