Technokabel S.A. uzyskał certyfikat wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej PIB na kable do instalacji przeciwpożarowych w izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

Certyfikat został wydany na przewody typu:

HTKSH, oraz HTHKSekw

 

Certyfikat  
acrobat reader_50x50