PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Przewody elektroenergetyczne ognioodporne i bezhalogenowe typu TECHNOFLAME HDGs(żo) FE180 PH120/E30-E90 300/500 V, TECHNOFLAME HLGs(żo) FE180 PH120/E30-E90 300/500 V i ekranowane typu TECHNOFLAME HDGsekw(żo) FE180 PH120/E30-E90 300/500 V, TECHNOFLAME HLGsekw(żo) FE180 PH120/E30-E90 300/500 V, przeznaczone są do zasilania instalacji w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych. Przewody zaleca się stosować w instalacjach oświetlenia awaryjnego, systemach oddymiana oraz mogą być stosowane w systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, dźwiękowych systemów ostrzegawczych (DSO) i innych urządzeniach przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach pożaru.

W przypadku pożaru, przewody te zapewniają podtrzymanie funkcji przewodu (tj. zapewnienie transmisji danych oraz dopływu energii elektrycznej do urządzeń, które muszą funkcjonować w warunkach pożaru oraz podczas jego gaszenia np. instalacje oświetlenia awaryjnego). Przewody nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Posiadają one Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz budynków.

Przewodów nie można stosować w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi.

W takich zastosowaniach należy stosować przewody typu TECHNOFLAME HDGs(żo)-W FE180 PH120/E30-E90 300/500 V.

W przypadku przewodów ekranowanych (ekw) wspólny ekran statyczny chroni przewód przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

BUDOWA

żyły jednodrutowe (D) lub wielodrutowe (L) z miękkich drutów miedzianych gołych lub ocynowanych, klasy 1 lub 5 wg PN-EN 60228,

izolacja żył wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej,

-  kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308 S2,

Liczba

Barwy izolacji żył w przewodzie

żył

z żyłą ochronną (żo)

bez żyły ochronnej

2

-

niebieska i brązowa

3

zielono-zółta, niebieska, brązowa

brązowa, czarna i szara

4

zielono-zółta, brązowa, czarna i szara

niebieska, brązowa, czarna i szara

5

zielono-zółta, niebieska, brązowa, czarna, szara

czarna, niebieska, brązowa, czarna i szara

powyżej 5 żył

żyły numerowane lub w każdej warstwie brązowa1) (żyła licznikowa), niebieska (żyła kierunkowa) i pozostałe żyły czarne

1) dla przewodów z żyłą ochronną - w warstwie zewnętrznej żielono-żółta (żyła licznikowa), niebieska (żyła kierunkowa) i pozostałe żyły czarne
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


żyły izolowane skręcone razem w warstwy o przeciwnych kierunkach skrętu,

ośrodek przewodu owinięty taśmą poliestrową dla przewodów TECHNOFLAME HDGsekw i TECHNOFLAME HLGsekw,

ekran statyczny dla przewodów TECHNOFLAME HDGsekw i TECHNOFLAME HLGsekw z laminowanej tworzywem folii aluminiowej, z ocynowaną żyłą uziemiającą,

powłoka przewodu wykonana z tworzywa bezhalogenowego, w kolorze czerwonym, inne kolory na życzenie.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żyły

mm2

1

1,5

2,5

4

6

10

Średnica żyły (HDGs), około

mm

1,1

1,4

1,8

2,3

2,8

3,5

Maks. rezystancja żył w temp. 20°C - HDGs

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

Maks. rezystancja żył w temp. 20°C - HLGs

Ω/km

19,5

13,3

7,98

4,95

3,30

1,91

Pojemność pomiędzy żyłami  przy 1 kHz,               
                                             - maksymalna

nF/km

120

120

120

120

120

120

                                              - średnia

70

80

80

100

100

100

 

Napięcie pracy Uo/U

300/500 V

Próba napięciowa

3 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 20°C

100 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 90°C

przy zwarciu (max. 5 s)

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 80°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

przewody HDGs(ekw)

przewody HLGs(ekw)

10 x średnica przewodu

6 x średnica przewodu

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

>4,3

konduktywność

<2,5 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu, PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

80% dla s1a

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-22, IEC 60332-3-22

Podtrzymanie funkcji:

E30 - E90

DIN 4102-12

PH120

PN-EN 50200 lub EN 50200

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

CNBOP-PIB-KOT-2018/2023/0054-3701 wydanie 1, WT-TK-46

Reakcja na ogień (PN-EN 13501-6)

B2ca-s1a,d0,a1; B2ca-s1a,d1,a1; Eca, wg poniższej tabeli

Instalacja przewodu  -   powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli, zgodnych z wydanymi dla producentów zamocowań Krajowymi Ocenami Technicznymi (KOT). Należy stosować tylko certyfikowane zespoły kablowe, przebadane zgodnie z normą DIN 4102 cześć 12.

Przewód spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.