PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Przewody elektroenergetyczne ognioodporne i bezhalogenowe typu TECHNOFLAME HDGs(żo)-W FE180 PH90/E30-E90 300/500 V przeznaczone są do zasilania instalacji w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych. Przewody zaleca się stosować w instalacjach oświetlenia awaryjnego, systemach oddymiana oraz mogą być stosowane w systemach alarmowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, DSO i innych urządzeniach przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach pożaru.

W przypadku pożaru, przewody te zapewniają podtrzymanie funkcji przewodu (tj. zapewnienie transmisji danych oraz dopływu energii elektrycznej do urządzeń, które muszą funkcjonować w warunkach pożaru oraz podczas jego gaszenia np. instalacje oświetlenia awaryjnego). Przewody nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Posiadają one Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz budynków.

Przewody są odporne na oddziaływanie wody zgodnie z normą PN-EN 50200 Annex E.

Przewody typu TECHNOFLAME HDGs(żo)-W FE180 PH90/E30-E90 300/500 V mogą być stosowane w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi (strefach tryskaczowych).

BUDOWA

- żyły jednodrutowe (D) z miękkich drutów miedzianych gołych lub ocynowanych, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej,

- kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308 S2,

Liczba

Barwy izolacji żył w przewodzie

żył

z żyłą ochronną (żo)

bez żyły ochronnej

2

-

niebieska i brązowa

3

zielono-zółta, niebieska, brązowa

brązowa, czarna i szara

 

 

 

 

 

 

 

- żyły izolowane skręcone razem w ośrodek,

- ośrodek przewodu owinięty taśmą poliestrową i taśmą mikową,

- powłoka przewodu wykonana z tworzywa bezhalogenowego, w kolorze czerwonym.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żyły

mm2

1

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

Pojemność pomiędzy żyłami  przy 1 kHz,            
- maksymalna

nF/km

120

120

120

                                 - średnia

70

80

80

 

Napięcie pracy Uo/U

300/500 V

Próba napięciowa

2 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 20°C

500 MΩ∙km

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 85°C

przy zwarciu (max. 5 s)

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 25 do + 85°C

podczas układania

od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

przewody HDGs      

10 x średnica przewodu

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy, PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu, PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność przewodu

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1, PN-EN 60332-3-22, IEC 60332-3-22 (cat.A)

Podtrzymanie funkcji:

E30 - E90

DIN 4102-12

PH90

PN-EN 50200

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

CNBOP-PIB-KOT-2018/0054-3701 wydanie 1, WT-TK-46

Reakcja na ogień (PN-EN 13501-6)

Eca

Instalacja przewodu - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli, zgodnych z wydanymi dla producentów zamocowań Krajowymi Ocenami Technicznymi (KOT) lub Aprobatami Technicznymi (AT). Należy stosować tylko certyfikowane zespoły kablowe, przebadane zgodnie z normą DIN 4102 cześć 12 lub PN-EN 50200.

Przewód spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Symbol wyrobu Liczba x przekrój żył Średnica zewnętrzna (około) Indeks miedziowy Masa kabla (około) 
  mm mm kg/km kg/km
HDGs-W 2 x 1 6,9 19,2 58
HDGs-W 2 x 1,5 8 28,8 78
HDGs-W 2 x 2,5 9,4 48 111
HDGsżo-W 3 x 1 7,3 28,8 73
HDGsżo -W 3 x 1,5 8,4 43,2 101
HDGsżo -W 3 x 2,5 9,9 72 145

Na zamówienie klienta wykonujemy przewody o innych średnicach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.