KABLE ŚWIATŁOWODOWE OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE Karta katalogowa

 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

TECHNOFLAME FOC-2-SLT-HFFR PH120/E30 9/125 SM to ognioodporny i wodoodporny kabel światłowodowy z jedną centralną luźną tubą zawierającą światłowody jednomodowe  (do 12 światłowodów w tubie), przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej. Kabel może być instalowany w budynkach, tunelach i w metrze.

Kable bezhalogenowe używane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych na wypadek pożaru. Kabel nie rozprzestrzenia płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Wzmocnienie ze specjalnego włókna szklanego zapewnia lepszą ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi i atakiem gryzoni. Zapobiega również przedostawaniu się wody do rdzenia kabla.

Posiadają one Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych 063-UWB-0253 i Świadectwo Dopuszczenia nr 3990/2020 wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kable są odporne na oddziaływanie wody zgodnie z normą PN-EN 50200 Annex E i mogą być stosowane w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi (strefach tryskaczowych).

Kabel przeznaczony jest do instalacji na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków.

BUDOWA

–   włókna światłowodowe jednomodowe barwione 9/125 SM, G.652 D,

–   luźna tuba o średnicy  2,5 ± 0,5 mm (wypełniona żelem tiksotropowym), (do 12 włókien w tubie, kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały, szary, brązowy, fioletowy, turkusowy, czarny, pomarańczowy, różowy),

–   podwójna bariera przeciwogniowa,

–   wzmocnienie z włókien szklanych pęczniejących pod wpływem wody,

–   czerwona powłoka zewnętrzna kabla wykonana ze stabilizowanego na UV tworzywa bezhalogenowego (HFFR).

DANE TECHNICZNE

Tłumienność jednostkowa, maks.:      

dla   1310 nm        ≤ 0,5 dB/km

dla 1550 nm          ≤ 0.4 dB/km

Średnica pola modu (MFD):  8,6 ÷ 9,5 μm

Średnica płaszcza:       125 μm

Średnica pokrycia pierwotnego:     250 μm

Zakres temperatur pracy:                  

podczas pracy                 od - 30 do + 70°C
podczas układania            od -   5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia:
    statyczny       10 x średnica kabla
    dynamiczny    15 x średnica kabla

Maksymalna siła naprężająca:     
    podczas pracy         1500 N    
    podczas układania    2000 N

Odporność na zgniatanie:
    długotrwałe    2000 N
    krótkotrwałe   5000 N

Korozyjność wydziel. gazów:    PN-EN 60754-1/-2, IEC 60754-1/-2

pH:    >4,3
konduktywność:    <2,5 µS/mm
Gęstość dymu:     PN-EN 61034-2, IEC 61034-2
przepuszczalność światła, min.:    80%

Palność kabla:       nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby Palności:      PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2                    

Podtrzymanie funkcji wg PN-EN 50582 *):                 

         do 30 min (E30)           DIN 4102-12

         PH120                        PN-EN 50200 + Załącznik E

Wykonanie wg normy:          CNBOP-PIB-KOT-2020/0196-3701 wyd.3, WT-TK-51

Reakcja na ogień  (PN-EN 13501-6):    B2ca-s1a,d0,a1


*) Maksymalna zmiana tłumienności włókien światłowodowych zgodnie z normą PN-EN 50582 wynosi 1 dB/m i zależy od metody instalacji kabla.

Instalacja kabli w zespołach kablowych

Instalacja kabla - powinna być przeprowadzona na przebadanym w laboratorium akredytowanym systemie zamocowań kabli, zgodnie z normą DIN 4102 cześć 12 lub PN-EN 50200.

Producent

Podtrzymanie funkcji

Typ zamocowania

BAKS

30 min (E30)

UDF – montaż uchwytu co 600 mm  

BAKS

30 min (E30)

Korytka kablowe KDS/KDSO60H60; KDS/KDSO400H60 - podpory co 1500 mm

OBO BETTERMANN 30 min (E30) Korytka kablowe GRM 55 50 - podpory co 1500 mm

Numer wyrobu

Liczba i rodzaj włókien

Średnica tuby

Średnica zewnętrzna (około)

Masa kabla
(około)

 

 

mm

mm

kg/km

2000 002

4x9/125 SM

2,5 ± 0,5

7,8

80

2000 003

12x9/125 SM

2,5 ± 0,5

7,8

80

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innej liczbie włókien światłowodowych.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.