OGNIOODPORNE, BEZHALOGENOWE KABLE DO PRZEKSZTAŁTNIKÓW Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne ognioodporne TECHNOFLAME (N)HXCH-J-SERVO FE180 PH90/E90 0,6/1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw bezhalogenowych, przeznaczone są do łączenia silników z falownikami (przekształtnikami częstotliwości)  w urządzeniach przeciwpożarowych, których działanie przewidziane jest w warunkach.

Kable powinny być instalowane w budynkach i obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych (tunele metra, szpitale, centra handlowe, supermarkety, kina, teatry, stadiony oraz inne budynki użyteczności publicznej). Kable zapewniają podtrzymanie funkcji elektrycznych instalacji przez 90 minut, tj. zapewnienie dopływu energii elektrycznej do urządzeń, których działanie jest niezbędne podczas ewakuacji ludzi i gaszenia pożaru (np. zasilania pomp wodnych instalacji przeciwpożarowych, wentylatorów oddymiających, klap dymowych, oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego, wind strażackich).

Kable posiadają Certyfikat Zgodności i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

Kable są odporne na oddziaływanie wody zgodnie z normą PN-EN 50200 Annex E i mogą być stosowane w pomieszczeniach chronionych stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi (strefach tryskaczowych).

Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności zapobiega emisji zakłóceń elektromagnetycznych do otoczenia i chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz i na zewnątrz budynków. Powłoka kabli jest odporna na promieniowanie UV.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowej, kolory izolacji żył: czarny, brązowy, szary i zielono-żółty,

- żyły izolowane skręcone z wkładkami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- owinięcie z taśmy mikowej,

- ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej gęstości krycia oplotu > 80 %,

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego (HFFR) o własnościach HM4 wg PN-HD 604 S1 w kolorze pomarańczowym.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

13,3

7,98

4,59

3,3

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji w temp. 90°C

1011 Ω∙cm

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Skuteczność ekranowania, około

75 dB

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia
Ø < 12 mm             

5 x średnica kabla

Ø = 12÷20 mm

7,5 x średnica kabla

Ø > 20 mm 10 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

bardzo mała, bezhalogenowy
PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH

> 4,3

konduktywność

< 2,5 µS/mm

Gęstość dymu

niska gęstość dymu, PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

60%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia,
o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Podtrzymanie funkcji:

E90

DIN 4102-12

PH90

PN-EN 50200 lub PN-EN IEC 60331-1

Trwałość izolacji FE180

IEC 60331-21, IEC 60331-11

Wykonanie wg normy

CNBOP-PIB-KOT-2021/0311-3701 wyd.2, WT-TK-44

Klasa reakcji na ogień

(zgodnie z PN-EN 13501-6)

B2ca-s2,d1,a1

Deklaracje KDWU dostępne są na www.technokabel.com.pl


Instalacja kabla - powinna być przeprowadzona na certyfikowanym systemie zamocowań kabli, zgodnych z wydanymi dla producentów zamocowań Krajowymi Ocenami Technicznymi (KOT). Należy stosować tylko certyfikowane zespoły kablowe, przebadane zgodnie z normą DIN 4102 cześć 12.

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.