KABEL DO SYSTEMÓW FOUNDATION FIELDBUS Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

ZASTOSOWANIE

Kabel FFBUS 105°C 1x2x18 AWG przeznaczony jest do pracy w systemach FOUNDATION FIELDBUS.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 

BUDOWA

- żyły giętkie wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, 18 AWG (7x0,4 mm),

- izolacja żył wykonana z polietylenu spienionego z naskórkiem - kolory izolacji żył: niebieski; brązowy,

- żyły izolowane skręcone w parę,

- ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o optycznej gęstość krycia oplotu min. 60%, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych umieszczoną pod oplotem,

- powłoka kabla wykonana z ciepłoodpornego polwinitu oponowego (PVC) (kolory na życzenie).

 

DANE TECHNICZNE

Impedancja falowa

Pojemność skuteczna między żyłami przy 1 kHz, około

 

Indukcyjność , około

Tłumienność falowa, maks. przy częstotliwości 39 kHz

 

Minimalna rezystancja izolacji

 

Napięcie pracy

Próba napięciowa

100 ± 20 Ω

50 nF/km

 


0,5 mH/km

3 dB/km150 MΩ·km


100 V

1500 V sk

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

 

Zakres temperatur pracy

 

Minimalny promień gięcia

 

Palność kabla

 

Próby palności

 

Wykonanie wg normy

19,6 Ω/km

 

od - 40 do + 105 °C

 

12 x średnica kabla

 

nierozprzestrzeniający płomienia

 

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

 

IEC 61158-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE