KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI DRUTAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ

Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne w pancerzu YKYFoynżo 0,6/1 kV, YKYFoyn 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Pancerz wykonany z drutów stalowych ocynkowanych jest w stanie przenieść obciążenia wzdłużne powstające w kablu podczas jego układania i eksploatacji, chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

Kable posiadają osłonę ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności i spełniają normę PN‑EN 60332-3 na nierozprzestrzenianie płomienia wzdłuż pionowo zainstalowanej wiązki kabli.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

           RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKYFoynżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z okrągłych drutów stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKYFoyżo-O 0,6/1 kV i YKYFoy-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSFoxnżo 0,6/1 kV i XnKXSFoxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U         0,6/1 kV

Próba napięciowa             4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji       20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy        +70°C
      przy zwarciu                 +160°C

Zakres temperatur pracy:
             podczas pracy         od -30 do +70°C
             podczas układania     od   -5 do +50
°C

Minimalny promień gięcia:

             kable jednożyłowe     15 x średnica kabla

             kable wielożyłowe      12 x średnica kabla

 

Palność kabla              nierozprzestrzeniający płomienia

 

Próby palności                    PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

                   ³ 25 mm2       PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (kat. B)

                   < 25 mm2       PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat. C)

Wykonanie wg normy           IEC 60502-1, PN-93/E-90401,PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

Ω/km

kg/km

kg/km

YKYFoyn 0,6/1 kV

1275 003

2x1 RE

11,2

18,1

19,2

280

1275 004

2x1,5 RE

11,7

12,1

28,8

310

1275 005

2x2,5 RE

12,5

7,41

48,0

356

1275 006

2x4 RE

14,2

4,61

76,8

460

1275 007

2x6 RE

15,2

3,08

115,2

542

1275 008

2x10 RE

17,0

1,83

192,0

694

1275 009

2x16 RE

18,8

1,15

307,2

885

1275 010

2x25 RM

23,8

0,727

480,0

1442

1275 011

2x35 RM

26,4

0,524

672,0

1791

YKYFoynżo 0,6/1 kV

1276 024

3x1 RE

11,6

18,1

28,8

301

1276 001

3x1,5 RE

12,1

12,1

43,2

335

1276 002

3x2,5 RE

12,9

7,41

72,0

393

1276 004

3x4 RE

14,8

4,61

115,2

515

1276 025

3x6 RE

16,1

3,08

172,8

624

1276 011

3x10 RE

17,8

1,83

288,0

808

1276 026

3x16 RE

20,6

1,15

460,8

1194

1276 027

3x25 RM

25,1

0,727

720,0

1705

1276 028

3x35 RM

28,1

0,524

1008,0

2156

1276 029

3x50 SM

29,6

0,387

1440,0

2927

1276 030

3x70 SM

33,4

0,268

2016,0

3423

1276 031

3x95 SM

38,2

0,193

2736,0

4595

1276 032

3x120 SM

42,1

0,153

3456,0

5654

1276 033

3x150 SM

46,6

0,124

4320,0

6880

1276 034

3x185 SM

52,1

0,0991

5328,0

8797

1276 035

3x240 SM

58,0

0,0754

6912,0

11033

YKYFoynżo 0,6/1 kV

1276 036

4x1 RE

12,2

18,1

38,4

333

1276 037

4x1,5 RE

12,8

12,1

57,6

373

1276 003

4x2,5 RE

13,7

7,41

96,0

442

1276 038

4x4 RE

16,0

4,61

153,6

605

1276 009

4x6 RE

17,2

3,08

230,4

727

1276 012

4x10 RE

19,3

1,83

384,0

962

1276 014

4x16 RE

22,2

1,15

614,4

1412

1276 015

4x25 RM

27,4

0,727

960,0

2062

1276 039

4x35 RM

30,6

0,524

1344,0

2620

1276 040

4x50 SM

32,8

0,387

1920,0

3609

1276 041

4x70 SM

36,5

0,268

2688,0

4208

1276 042

4x95 SM

42,8

0,193

3648,0

6000

1276 016

4x120 SM

46,5

0,153

4608,0

7015

1276 018

4x150 SM

52,0

0,124

5760,0

8998

1276 020

4x185 SM

57,6

0,0991

7104,0

10949

1276 022

4x240 SM

63,8

0,0754

9216,0

13677

YKYFoynżo 0,6/1 kV

1276 043

5x1 RE

12,9

18,1

48,0

375

1276 044

5x1,5 RE

13,6

12,1

72,0

424

1276 008

5x2,5 RE

14,6

7,41

120,0

505

1276 045

5x4 RE

17,1

4,61

192,0

689

1276 010

5x6 RE

18,5

3,08

288,0

840

1276 013

5x10 RE

21,5

1,83

480,0

1267

1276 007

5x16 RE

24,2

1,15

768,0

1678

1276 005

5x25 RM

29,7

0,727

1200,0

2426

1276 006

5x35 RM

33,8

0,524

1680,0

3280

1276 046

5x50 SM

35,7

0,387

2400,0

4294

1276 047

5x70 SM

41,0

0,268

3360,0

5382

1276 048

5x95 SM

47,1

0,193

4560,0

7245

1276 017

5x120 SM

51,8

0,153

5760,0

8924

1276 019

5x150 SM

57,4

0,124

7200,0

10895

1276 021

5x185 SM

63,2

0,0991

8880,0

13175

1276 023

5x240 SM

68,1

0,0754

11520,0

16531