KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE TAŚMAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ

Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne w pancerzu YKYFtyżo 0,6/1 kV i YKYFty 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są do pracy w urządzeniach energetycznych w zakładach przemysłowych, elektrowniach i lokalnych sieciach zasilających. Wykorzystywane są do ułożenia na stałe wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz, w kanałach kablowych oraz bezpośrednio w ziemi.

Pancerz wykonany z taśm stalowych chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228:

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

              RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

              SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolory izolacji żył wg normy PN-HD 308, w kablu YKYFtyżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna,

- żyły izolowane skręcone w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKYFtyżo-O 0,6/1 kV i YKYFty-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKXSFtxnżo 0,6/1 kV i XnKXSFtxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

 
DANE TECHNICZNE

Napięcie pracy Uo/U                 0,6/1 kV

Próba napięciowa                     4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji      20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy          +70°C
      przy zwarciu                    +160°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy              od -30 do +70°C
      podczas układania         od   -5 do +50°C

Minimalny promień gięcia:

      kable jednożyłowe        15 x średnica kabla

      kable wielożyłowe         12 x średnica kabla

Palność kabla                      nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                     PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy           IEC 60502-1, PN-93/E-90401, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

Ω/km

kg/km

kg/km

YKYFty 0,6/1 kV

0952 018

2x1 RE

10,0

18,1

19,2

174

0952 020

2x1,5 RE

10,5

12,1

28,8

196

0952 008

2x2,5 RE

11,3

7,41

48,0

236

0952 021

2x4 RE

13,0

4,61

76,8

318

0952 032

2x6 RE

14,0

3,08

115,2

385

0952 024

2x10 RE

15,8

1,83

192,0

519

0952 022

2x16 RE

17,6

1,15

307,2

688

0952 030

2x25 RM

21,9

0,727

480,0

1061

0952 042

2x35 RM

24,7

0,524

672,0

1376

YKYFtyżo 0,6/1 kV

0954 029

3x1 RE

10,4

18,1

28,8

192

0954 015

3x1,5 RE

10,9

12,1

43,2

219

0954 023

3x2,5 RE

11,7

7,41

72,0

265

0954 022

3x4 RE

13,6

4,61

115,2

366

0954 028

3x6 RE

14,7

3,08

172,8

452

0954 033

3x10 RE

16,6

1,83

288,0

622

0954 027

3x16 RE

18,5

1,15

460,8

840

0954 026

3x25 RM

23,4

0,727

720,0

1312

0954 034

3x35 RM

26,2

0,524

1008,0

1705

0954 036

3x50 SM

27,3

0,387

1440,0

2241

0954 037

3x70 SM

31,1

0,268

2016,0

2726

0954 038

3x95 SM

36,1

0,193

2736,0

3802

0954 039

3x120 SM

39,1

0,153

3456,0

4473

0954 040

3x150 SM

43,5

0,124

4320,0

5567

0954 041

3x185 SM

48,0

0,0991

5328,0

6836

0954 042

3x240 SM

53,9

0,0754

6912,0

8806

YKYFtyżo 0,6/1 kV

0954 031

4x1 RE

11,0

18,1

38,4

217

0954 013

4x1,5 RE

11,6

12,1

57,6

250

0954 008

4x2,5 RE

12,5

7,41

96,0

308

0954 004

4x4 RE

14,6

4,61

153,6

433

0954 011

4x6 RE

16,0

3,08

230,4

548

0954 014

4x10 RE

17,9

1,83

384,0

752

0954 020

4x16 RE

20,5

1,15

614,4

1074

0954 017

4x25 RM

25,5

0,727

960,0

1617

0954 009

4x35 RM

28,7

0,524

1344,0

2121

0954 043

4x50 SM

30,5

0,387

1920,0

2846

0954 044

4x70 SM

34,2

0,268

2688,0

3428

0954 032

4x95 SM

39,7

0,193

3648,0

4802

0954 045

4x120 SM

43,4

0,153

4608,0

5702

0954 046

4x150 SM

47,9

0,124

5760,0

7037

0954 047

4x185 SM

53,5

0,0991

7104,0

8756

0954 048

4x240 SM

59,7

0,0754

9216,0

11217

YKYFtyżo 0,6/1 kV

0954 030

5x1 RE

11,7

18,1

48,0

247

0954 002

5x1,5 RE

12,4

12,1

72,0

289

0954 001

5x2,5 RE

13,4

7,41

120,0

360

0954 003

5x4 RE

15,9

4,61

192,0

515

0954 016

5x6 RE

17,3

3,08

288,0

647

0954 025

5x10 RE

19,6

1,83

480,0

906

0954 005

5x16 RE

22,3

1,15

768,0

1288

0954 018

5x25 RM

28,0

0,727

1200,0

1957

0954 021

5x35 RM

31,5

0,524

1680,0

2572

0954 049

5x50 SM

33,4

0,387

2400,0

3454

0954 050

5x70 SM

38,0

0,268

3360,0

4222

0954 051

5x95 SM

44,1

0,193

4560,0

5913

0954 052

5x120 SM

47,7

0,153

5760,0

6962

0954 053

5x150 SM

53,4

0,124

7200,0

8701

0954 054

5x185 SM

59,0

0,0991

8880,0

10715

0954 055

5x240 SM

62,8

0,0754

11520,0

13176