SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 
ZASTOSOWANIE

Kable YHKGSLYkonoynżo-P o wspólnym ekranie i z wiązkami parowymi ekranowanymi indywidualnie (-P) oraz YHKGSLYkonoynżo-T o wspólnym ekranie i z wiązkami trójkowymi ekranowanymi indywidualnie (-T), przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A lub B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu.

Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Zastosowanie ekranowanych wiązek parowych lub trójkowych pozwala w bardzo dużym stopniu zmniejszyć wzajemne oddziaływanie pomiędzy różnymi sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 05/53 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atesty nr 05/53/A1/2 i 05/53/A2/2 wydane przez Instytut TI EMAG.

BUDOWA

-  żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 zgodnie z PN-EN 60228,

-  izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył w wiązkach:

                   parowych: brązowa i czarna z białym nadrukiem numeru pary,

                   trójkowych: brązowa, czarna i niebieska z białym nadrukiem numeru trójki,

- żyły izolowane skręcone w pary (-P) lub trójki (-T),

- ekran par/trójek w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %, (ekran statyczny z taśmy na życzenie klienta),

- ekranowane wiązki parowe/trójkowe skręcone w ośrodek kabla, dodatkowo w warstwie zewnętrznej znajduje się żyła ochronna zielono-żółta, wykonuje się kable z liczbą wiązek: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 40 i 50,

-  ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-  ośrodek kabla w powłoce z polwinitu oponowego (PVC),

-  ekran wspólny w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %,

-  osłona ochronna kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YHKGSLXkonoynżo-P, YHKGSLXkonoynżo-T - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujące się niską pojemnością, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Osłona kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

XnHKGSLXkonoxnżo-P, XnHKGSLXkonoxnżo-T - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Osłona kabli wykonana ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego (xn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

DANE TECHNICZE

Przekrój żyły

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

V

300/300

300/500

600/1000

Próba napięciowa

V sk

1500

3000

3500

Minimalna rezystancja izolacji

MΩ∙km

20

20

100

 
 
 
 
 
 

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-24

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

300/300 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1246 002

2 x 2 x 0,75 + 0,75

13,1

94

225

1246 003

4 x 2 x 0,75 + 0,75

14,7

153

310

1246 004

7 x 2 x 0,75 + 0,75

17,2

257

455

1246 005

12 x 2 x 0,75 + 0,75

21,3

407

690

1246 006

16 x 2 x 0,75 + 0,75

24,3

547

900

1246 007

18 x 2 x 0,75 + 0,75

25,3

606

985

1246 001

2 x 2 x 1 + 1

13,5

108

245

1246 008

4 x 2 x 1 + 1

15,1

178

340

1246 009

7 x 2 x 1 + 1

17,7

299

505

1246 010

12 x 2 x 1 + 1

22,0

476

770

1246 011

16 x 2 x 1 + 1

25,0

639

1010

1246 012

2 x 2 x 1,5 + 1,5

15,2

144

305

1246 013

4 x 2 x 1,5 + 1,5

17,4

256

455

1246 014

7 x 2 x 1,5 + 1,5

20,6

402

675

1246 015

12 x 2 x 1,5 + 1,5

26,0

671

1060

1246 016

2 x 2 x 2,5 + 2,5

16,5

201

380

1246 017

4 x 2 x 2,5 + 2,5

19,4

359

600

1246 018

7 x 2 x 2,5 + 2,5

22,7

572

875

1246 019

12 x 2 x 2,5 + 2,5

29,1

953

1420

300/500 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1732 004

2 x 2 x 0,75 + 0,75

14,5

103

260

1732 005

4 x 2 x 0,75 + 0,75

16,4

167

360

1732 006

7 x 2 x 0,75 + 0,75

19,6

282

550

1732 007

12 x 2 x 0,75 + 0,75

24,6

469

855

1732 008

16 x 2 x 0,75 + 0,75

27,4

600

1060

1732 009

18 x 2 x 0,75 + 0,75

28,6

665

1160

1732 001

2 x 2 x 1 + 1

14,8

118

280

1732 010

4 x 2 x 1 + 1

16,8

193

395

1732 011

7 x 2 x 1 + 1

20,1

324

600

1732 012

12 x 2 x 1 + 1

25,3

540

940

1732 013

16 x 2 x 1 + 1

28,2

693

1170

1732 002

2 x 2 x 1,5 + 1,5

15,9

148

320

1732 014

4 x 2 x 1,5 + 1,5

18,6

264

500

1732 015

7 x 2 x 1,5 + 1,5

21,7

415

715

1732 016

12 x 2 x 1,5 + 1,5

27,3

692

1130

1732 003

2 x 2 x 2,5 + 2,5

17,4

222

415

1732 017

4 x 2 x 2,5 + 2,5

20,2

367

630

1732 018

7 x 2 x 2,5 + 2,5

24,3

607

965

1732 019

12 x 2 x 2,5 + 2,5

30,4

975

1500

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

kg/km

1733 004

2 x 2 x 0,75 + 0,75

15,9

112

295

1733 005

4 x 2 x 0,75 + 0,75

18,6

200

450

1733 006

7 x 2 x 0,75 + 0,75

21,7

307

635

1733 007

12 x 2 x 0,75 + 0,75

27,3

512

990

1733 008

16 x 2 x 0,75 + 0,75

30,9

655

1260

1733 009

18 x 2 x 0,75 + 0,75

32,7

728

1410

1733 001

2 x 2 x 1 + 1

16,2

127

315

1733 010

4 x 2 x 1 + 1

19,0

225

485

1733 011

7 x 2 x 1 + 1

22,2

350

685

1733 012

12 x 2 x 1 + 1

28,0

583

1080

1733 013

16 x 2 x 1 + 1

31,7

748

1370

1733 002

2 x 2 x 1,5 + 1,5

17,4

174

375

1733 014

4 x 2 x 1,5 + 1,5

20,2

281

560

1733 015

7 x 2 x 1,5 + 1,5

24,3

463

850

1733 016

12 x 2 x 1,5 + 1,5

30,4

735

1300

1733 003

2 x 2 x 2,5 + 2,5

19,2

233

475

1733 017

4 x 2 x 2,5 + 2,5

21,9

384

690

1733 018

7 x 2 x 2,5 + 2,5

26,3

634

1070

1733 019

12 x 2 x 2,5 + 2,5

33,7

1052

1710

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach oraz innej liczbie par i trójek.

koTECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.