SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 
ZASTOSOWANIE

Kable ekranowane YKGSLYkonoynżo-P o wiązkach parowych (-P) i YKGSLYkonoynżo-T o wiązkach trójkowych (-T), przeznaczone są do pracy w obwodach kontroli, pomiarów, sygnalizacji, sterowania i łączności lokalnej w zakładach górniczych.

Kable mogą być stosowane:

- w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych poza strefami zagrożonymi wybuchem,

- w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych w pomieszczeniach ze stopniem „a” niebezpieczeństwa wybuchu,

- w podziemnych zakładach górniczych w wyrobiskach klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego,

- w obwodach iskrobezpiecznych w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w strefach zagrożonych wybuchem,

- w obwodach iskrobezpiecznych w podziemnych zakładach górniczych w pomieszczeniach zaliczonych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu.

Kable nie mogą być stosowane w elektroenergetycznych instalacjach zasilających.

Zastosowanie wiązek parowych lub trójkowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu oraz zmniejsza wpływ zakłóceń pochodzących z zewnątrz kabla.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Powłoka wewnętrzna zwiększa wytrzymałość mechaniczną kabla.

Kable posiadają pozytywną Opinię Techniczną nr 05/53 dotyczącą możliwości stosowania w podziemnych zakładach górniczych oraz Atest nr 05/53/A1/2 wydane przez Instytut TI EMAG.

BUDOWA

-  żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 zgodnie z PN-EN 60228,

-  izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył w wiązkach:

                   parowych: brązowa i czarna z białym nadrukiem numeru pary,

                   trójkowych: brązowa, czarna i niebieska z białym nadrukiem numeru trójki,

- żyły izolowane skręcone w pary (-P) lub trójki (-T),

- pary/trójki skręcone w ośrodek kabla, dodatkowo w warstwie zewnętrznej znajduje się żyła ochronna zielono-żółta, wykonuje się kable z liczbą wiązek: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30, 40 i 50,

-  ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

-  ośrodek kabla w powłoce z polwinitu oponowego (PVC),

-  ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, optyczna gęstość krycia ekranu > 70 %,

-  osłona ochronna kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) samogasnącego o podwyższonej niepalności, kolor czarny RAL 9005 lub niebieski RAL 5015 w przypadku zastosowań w obwodach iskrobezpiecznych, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

YKGSLXkonoynżo-P, YKGSLXkonoynżo-T - kable o izolacji polietylenowej (X) charakteryzujące się niską pojemnością, przeznaczone do przesyłania sygnałów na dłuższe odległości. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Osłona ochronna kabli wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (yn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

XnKGSLXkonoxnżo-P, XnKGSLXkonoxnżo-T - kable bezhalogenowe używane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Wykonywane na napięcie pracy 150/250 V. Powłoka wewnętrzna i osłona ochronna kabli wykonana ze specjalnego tworzywa bezhalogenowego (Xn) samogasnącego o podwyższonej niepalności.

DANE TECHNICZE

Przekrój żyły

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

78,0

52,0

39,0

26,6

16,0

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

V

300/300

300/500

600/1000

Próba napięciowa

V sk

1500

3000

3500

Minimalna rezystancja izolacji

MΩ∙km

20

20

100

 
 
 
 
 
 

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 70°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg normy

WT-TK-24

 
kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

300/300 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1745 001

2 x 2 x 0,75 + 0,75

12,3

67

188

1745 002

4 x 2 x 0,75 + 0,75

13,7

100

250

1745 003

7 x 2 x 0,75 + 0,75

15,7

150

340

1745 004

12 x 2 x 0,75 + 0,75

19,6

252

525

1745 005

16 x 2 x 0,75 + 0,75

21,7

319

640

1745 006

18 x 2 x 0,75 + 0,75

22,6

352

700

1745 007

2 x 2 x 1 + 1

12,6

80

210

1745 008

4 x 2 x 1 + 1

14,1

123

280

1745 009

7 x 2 x 1 + 1

16,2

188

385

1745 010

12 x 2 x 1 + 1

20,3

315

600

1745 011

16 x 2 x 1 + 1

22,5

401

740

1745 012

2 x 2 x 1,5 + 1,5

14,3

110

265

1745 013

4 x 2 x 1,5 + 1,5

16,2

173

365

1745 014

7 x 2 x 1,5 + 1,5

19,4

287

550

1745 015

12 x 2 x 1,5 + 1,5

24,3

472

855

1745 016

2 x 2 x 2,5 + 2,5

15,7

162

335

1745 017

4 x 2 x 2,5 + 2,5

18,4

282

515

1745 018

7 x 2 x 2,5 + 2,5

21,4

440

740

1745 019

12 x 2 x 2,5 + 2,5

27,0

728

1160

300/500 V

mm2

mm

kg/km

kg/km

1506 002

2 x 2 x 0,75 + 0,75

13,7

71

220

1506 003

4 x 2 x 0,75 + 0,75

15,3

106

290

1506 004

7 x 2 x 0,75 + 0,75

18,3

174

435

1506 005

12 x 2 x 0,75 + 0,75

22,3

264

620

1506 006

16 x 2 x 0,75 + 0,75

25,4

357

805

1506 007

18 x 2 x 0,75 + 0,75

26,6

392

875

1506 008

2 x 2 x 1 + 1

14,0

84

240

1506 009

4 x 2 x 1 + 1

15,7

129

320

1506 001

7 x 2 x 1 + 1

18,9

212

485

1506 010

12 x 2 x 1 + 1

23,0

327

700

1506 011

16 x 2 x 1 + 1

26,2

440

910

1506 012

2 x 2 x 1,5 + 1,5

15,0

112

280

1506 013

4 x 2 x 1,5 + 1,5

17,2

192

405

1506 014

7 x 2 x 1,5 + 1,5

20,4

291

585

1506 015

12 x 2 x 1,5 + 1,5

25,6

480

910

1506 016

2 x 2 x 2,5 + 2,5

16,4

164

350

1506 017

4 x 2 x 2,5 + 2,5

19,2

286

540

1506 018

7 x 2 x 2,5 + 2,5

22,4

444

775

1506 019

12 x 2 x 2,5 + 2,5

28,3

735

1220

0,6/1 kV

mm2

mm

kg/km

kg/km

1746 001

2 x 2 x 0,75 + 0,75

15,0

76

250

1746 002

4 x 2 x 0,75 + 0,75

17,2

127

355

1746 003

7 x 2 x 0,75 + 0,75

20,4

183

505

1746 004

12 x 2 x 0,75 + 0,75

25,6

300

770

1746 005

16 x 2 x 0,75 + 0,75

28,5

374

940

1746 006

18 x 2 x 0,75 + 0,75

30,3

410

1050

1746 007

2 x 2 x 1 + 1

15,4

89

270

1746 008

4 x 2 x 1 + 1

17,6

151

385

1746 009

7 x 2 x 1 + 1

20,9

222

550

1746 010

12 x 2 x 1 + 1

26,3

364

850

1746 011

16 x 2 x 1 + 1

29,7

457

1080

1746 012

2 x 2 x 1,5 + 1,5

16,4

116

310

1746 013

4 x 2 x 1,5 + 1,5

19,2

200

470

1746 014

7 x 2 x 1,5 + 1,5

22,4

300

660

1746 015

12 x 2 x 1,5 + 1,5

28,3

495

1030

1746 016

2 x 2 x 2,5 + 2,5

18,3

186

420

1746 017

4 x 2 x 2,5 + 2,5

20,9

293

595

1746 018

7 x 2 x 2,5 + 2,5

25,1

477

905

1746 019

12 x 2 x 2,5 + 2,5

31,4

750

1380

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach oraz innej liczbie par i trójek.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.