GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Giętkie kable ekranowane HSLCH-JZ 0,6/1 kV, HSLCH-OZ 0,6/1 kV, HSLCH-JB 0,6/1 kV i HSLCH‑OB 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia wewnątrz suchych i wilgotnych budynków oraz na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi. Zastosowany na powłokę czarny materiał

bezhalogenowy jest odporny na działanie promieniowania UV. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolory izolacji:

    HSLCH-OZ 0,6/1 kV - czarny z białym nadrukiem numeru żyły,

    HSLCH‑OB 0,6/1 kV - wg normy PN-HD 308, w kablach HSLCH-JZ 0,6/1 kV  i  HSLCH‑JB 0,6/1 kV żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

- powłoka kabla wykonana z czarnego tworzywa bezhalogenowego (HFFR).

 
DANE TECHNICZNE
 

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 
 


Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4,0 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji

20 MΩ·km

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

+ 70°C

przy zwarciu

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

dla instalacji stałych

od - 40 do + 80°C

przy zwarciu

od  - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy

WT-TK-50

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

HSLCH-JZ 0,6/1 kV

1798 001

2x0,5

8,1

19,3

79

1798 002

3x0,5

8,4

24,6

91

1798 003

4x0,5

9,0

30,6

106

1798 004

5x0,5

9,7

40,4

128

1798 005

6x0,5

10,4

47,8

148

1798 006

7x0,5

10,4

52,6

150

1798 007

8x0,5

11,1

58,4

169

1798008

10x0,5

12,6

72,4

199

1798 009

12x0,5

13,0

82,5

220

1798 010

14x0,5

13,5

93,4

243

1798 011

16x0,5

14,2

104,8

271

1798 012

18x0,5

14,9

116,2

299

1798 013

20x0,5

15,5

127,4

327

1798 014

21x0,5

15,5

132,2

329

1798 015

27x0,5

17,5

173,3

405

1798 016

30x0,5

18,1

189,5

438

1798 017

36x0,5

19,4

222,3

511

1798 018

40x0,5

20,1

243,7

551

1798 019

44x0,5

21,6

267,6

598

1798 020

48x0,5

22,2

288,0

649

1798 021

52x0,5

22,8

309,1

690

1798 022

56x0,5

23,6

352,3

758

1798 023

61x0,5

24,3

379,2

807

1798 024

2x0,75

8,4

24,6

87

1798 025

3x0,75

8,8

32,6

103

1798 026

4x0,75

9,4

41,0

120

1798 027

5x0,75

10,2

53,7

146

1798 028

6x0,75

10,9

62,7

168

1798 029

7x0,75

10,9

69,9

172

1798 030

8x0,75

11,7

79,3

196

1798 031

10x0,75

13,3

97,7

231

1798 032

12x0,75

13,7

113,5

258

1798 033

14x0,75

14,3

129,1

286

1798 034

16x0,75

15,0

145,3

319

1798 035

18x0,75

15,8

161,7

354

1798 036

20x0,75

16,6

184,9

396

1798 037

21x0,75

16,6

192,1

399

1798 038

27x0,75

18,6

241,5

484

1798 039

30x0,75

19,3

265,2

525

1798 040

36x0,75

20,7

312,8

615

1798 041

40x0,75

21,4

343,8

664

1798 042

44x0,75

23,5

399,8

756

1798 043

48x0,75

23,9

430,4

806

1798 044

52x0,75

24,5

461,7

858

1798 045

56x0,75

25,4

493,4

928

1798 046

61x0,75

26,1

532,3

988

1798 047

2x1,0

8,8

30,2

97

1798 048

3x1,0

9,2

40,6

115

1798 049

4x1,0

10,0

55,5

140

1798 050

5x1,0

10,7

67,0

166

1798 051

6x1,0

11,5

79,3

192

1798 052

7x1,0

11,5

88,9

198

1798 053

8x1,0

12,3

99,9

224

1798 054

10x1,0

14,1

123,7

266

1798 055

12x1,0

14,5

144,0

298

1798 056

14x1,0

15,1

164,7

332

1798 057

16x1,0

15,9

186,0

373

1798 058

18x1,0

16,8

214,3

420

1798 059

20x1,0

17,5

235,7

462

1798 060

21x1,0

17,5

245,3

466

1798 061

27x1,0

19,7

309,7

569

1798 062

30x1,0

20,4

340,7

619

1798 063

36x1,0

22,1

402,9

738

1798 064

40x1,0

22,9

443,8

799

1798 065

44x1,0

25,1

511,4

906

1798 066

48x1,0

25,5

551,4

965

1798 067

52x1,0

26,2

592,8

1030

1798 068

56x1,0

26,9

634,1

1099

1798 069

61x1,0

28,1

712,1

1215

1798 070

2x1,5

9,3

40,8

111

1798 071

3x1,5

9,9

60,1

139

1798 072

4x1,5

10,6

76,6

166

1798 073

5x1,5

11,4

92,7

198

1798 074

6x1,5

12,3

109,5

231

1798 075

7x1,5

12,3

123,9

240

1798 076

8x1,5

13,2

140,6

274

1798 077

10x1,5

15,1

174,3

325

1798 078

12x1,5

15,6

204,4

368

1798 079

14x1,5

16,4

241,9

420

1798 080

16x1,5

17,2

273,2

471

1798 081

18x1,5

18,1

304,7

524

1798 082

20x1,5

19,0

336,3

578

1798 083

21x1,5

19,0

350,7

586

1798 084

27x1,5

21,4

444,6

719

1798 085

30x1,5

22,3

489,9

793

1798 086

36x1,5

24,2

604,4

958

1798 087

40x1,5

25,3

665,8

1053

1798 088

44x1,5

27,5

758,0

1172

1798 089

48x1,5

28,1

817,7

1266

1798 090

52x1,5

28,9

879,5

1352

1798 091

56x1,5

29,7

941,4

1444

1798 092

61x1,5

30,5

1017,5

1544

1798 093

2x2,5

10,7

67,0

147

1798 094

3x2,5

11,2

92,2

180

1798 095

4x2,5

12,1

118,6

217

1798 096

5x2,5

13,1

145,2

263

1798 097

6x2,5

14,2

172,0

310

1798 098

7x2,5

14,2

196,0

323

1798 099

8x2,5

15,2

222,6

369

1798 100

10x2,5

17,8

284,6

451

1798 101

12x2,5

18,3

334,1

512

1798 102

14x2,5

19,2

384,9

578

1798 103

16x2,5

20,2

436,0

652

1798 104

18x2,5

21,3

487,4

727

1798 105

20x2,5

22,5

538,6

816

1798 106

21x2,5

22,5

562,6

826

1798 107

27x2,5

25,9

740,2

1054

1798 108

30x2,5

26,8

816,1

1149

1798 109

36x2,5

29,2

996,3

1399

1798 110

40x2,5

30,3

1098,2

1519

1798 111

44x2,5

32,9

1206,9

1674

1798 112

48x2,5

33,5

1306,0

1794

1798 113

52x2,5

34,6

1406,8

1935

1798 114

56x2,5

35,6

1508,1

2069

1798 115

61x2,5

36,8

1664,9

2241

1798 116

2x4

11,7

98,5

187

1798 117

3x4

12,3

138,3

236

1798 118

4x4

13,3

179,3

289

1798 119

5x4

14,5

220,8

354

1798 120

7x4

15,6

300,4

441

1798 121

2x6

12,8

139,6

235

1798 122

3x6

13,5

199,0

303

1798 123

4x6

14,7

259,7

377

1798 124

5x6

16,1

327,4

471

1798 125

7x6

17,5

446,9

596

HSLCH-OZ 0,6/1 kV

1799 001

2x0,5

8,1

19,3

79

1799 002

3x0,5

8,4

24,6

91

1799 003

4x0,5

9,0

30,6

106

1799 004

5x0,5

9,7

40,4

128

1799 005

7x0,5

10,4

52,6

150

1799 006

2x0,75

8,4

24,6

87

1799 007

3x0,75

8,8

32,6

103

1799 008

4x0,75

9,4

41,0

120

1799 009

5x0,75

10,2

53,7

146

1799 010

7x0,75

10,9

69,9

172

1799 011

2x1

8,8

30,2

97

1799 012

3x1

9,2

40,6

115

1799 013

4x1

10,0

55,5

140

1799 014

5x1

10,7

67,0

166

1799 015

7x1

11,5

88,9

198

1799 016

2x1,5

9,3

40,8

111

1799 017

3x1,5

9,9

60,1

139

1799 018

4x1,5

10,6

76,6

166

1799 019

5x1,5

11,4

92,7

198

1799 020

7x1,5

12,3

123,9

240

1799 021

2x2,5

10,7

67,0

147

1799 022

3x2,5

11,2

92,2

180

1799 023

4x2,5

12,1

118,6

217

1799 024

5x2,5

13,1

145,2

263

1799 025

7x2,5

14,2

196,0

323

1799 026

2x4

11,7

98,5

187

1799 027

3x4

12,3

138,3

236

1799 028

4x4

13,3

179,3

289

1799 029

5x4

14,5

220,8

354

1799 030

7x4

15,6

300,4

441

1799 031

2x6

12,8

139,6

235

1799 032

3x6

13,5

199,0

303

1799 033

4x6

14,7

259,7

377

1799 034

5x6

16,1

327,4

471

1799 035

7x6

17,5

446,9

596

HSLCH-JB 0,6/1 kV

1800 001

3x0,5

8,4

24,6

91

1800 002

5x0,5

9,7

40,4

128

1800 003

3x0,75

8,8

32,6

103

1800 004

5x0,75

10,2

53,7

146

1800 005

3x1,0

9,2

40,6

115

1800 006

5x1,0

10,7

67,0

166

1800 007

3x1,5

9,9

60,1

139

1800 008

5x1,5

11,4

92,7

198

1800 009

3x2,5

11,2

92,2

180

1800 010

5x2,5

13,1

145,2

263

1800 011

3x4

12,3

138,3

236

1800 012

5x4

14,5

220,8

354

1800 013

3x6

13,5

199,0

303

1800 014

5x6

16,1

327,4

471

HSLCH-OB 0,6/1 kV

1801 001

2x0,5

8,1

19,3

79

1801 002

4x0,5

9,0

30,6

106

1801 003

2x0,75

8,4

24,6

87

1801 004

4x0,75

9,4

41,0

120

1801 005

2x1,0

8,8

30,2

97

1801 006

4x1,0

10,0

55,5

140

1801 007

2x1,5

9,3

40,8

111

1801 008

4x1,5

10,6

76,6

166

1801 009

2x2,5

10,7

67,0

147

1801 010

4x2,5

12,1

118,6

217

1801 011

2x4

11,7

98,5

187

1801 012

4x4

13,3

179,3

289

1801 013

2x6

12,8

139,6

235

1801 014

4x6

14,7

259,7

377

 Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.