GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
ZASTOSOWANIE

Giętkie kable ekranowane HSLCH-JZ 300/500 V, HSLCH-OZ 300/500 V, HSLCH-JB 300/500 V i HSLCH‑OB 300/500 V przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną. Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolory izolacji:

    HSLCH-OZ 300/500 V - czarny z białym nadrukiem numeru żyły,

    HSLCH‑OB 300/500 V - wg normy PN-HD 308, w kablach HSLCH-JZ 300/500 V i  HSLCH‑JB 300/500 V żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran w postaci oplotu z drutów miedzianych ocynowanych o efektywnej gęstości krycia,

- powłoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 
 


Napięcie pracy Uo/U

300/500 V

Próba napięciowa

3,0 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji

20 MΩ·km

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

+ 70°C

przy zwarciu

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

dla instalacji stałych

od - 40 do + 80°C

przy zwarciu

od  - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy

WT-TK-50

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

HSLCH-JZ 300/500 V

1795 001

2x0,5

5,3

17,6

39

1795 002

3x0,5

5,6

22,5

47

1795 003

4x0,5

6,2

28,9

60

1795 004

5x0,5

6,7

33,7

70

1795 005

6x0,5

7,2

39,4

82

1795 006

7x0,5

7,2

44,2

85

1795 007

8x0,5

7,7

50,0

97

1795 008

10x0,5

9,1

65,9

124

1795 009

12x0,5

9,4

76,6

140

1795 010

14x0,5

9,8

87,0

155

1795 011

16x0,5

10,3

98,5

174

1795 012

18x0,5

10,8

108,7

193

1795 013

20x0,5

11,3

119,6

212

1795 014

21x0,5

11,3

124,4

214

1795 015

27x0,5

12,9

156,8

268

1795 016

30x0,5

13,3

172,3

291

1795 017

36x0,5

14,3

203,7

342

1795 018

40x0,5

14,8

224,1

371

1795 019

44x0,5

16,2

253,3

418

1795 020

48x0,5

16,5

273,8

448

1795 021

52x0,5

16,9

293,9

477

1795 022

56x0,5

17,4

314,7

509

1795 023

61x0,5

17,9

340,2

545

1795 024

2x0,75

5,7

22,5

46

1795 025

3x0,75

6,1

30,0

59

1795 026

4x0,75

6,6

38,5

71

1795 027

5x0,75

7,1

46,4

84

1795 028

6x0,75

7,7

54,8

100

1795 029

7x0,75

7,7

62,0

104

1795 030

8x0,75

8,3

74,0

123

1795 031

10x0,75

9,8

91,8

152

1795 032

12x0,75

10,1

106,9

171

1795 033

14x0,75

10,6

122,6

193

1795 034

16x0,75

11,1

138,3

216

1795 035

18x0,75

11,7

154,2

240

1795 036

20x0,75

12,4

169,9

270

1795 037

21x0,75

12,4

177,1

275

1795 038

27x0,75

14,0

224,5

338

1795 039

30x0,75

14,4

247,1

367

1795 040

36x0,75

15,8

300,1

448

1795 041

40x0,75

16,4

330,8

487

1795 042

44x0,75

17,6

363,2

530

1795 043

48x0,75

17,9

393,0

568

1795 044

52x0,75

18,6

423,3

616

1795 045

56x0,75

19,1

453,7

658

1795 046

61x0,75

19,7

491,5

706

1795 047

2x1,0

6,2

28,9

56

1795 048

3x1,0

6,5

38,5

69

1795 049

4x1,0

7,1

48,8

84

1795 050

5x1,0

7,6

59,4

101

1795 051

6x1,0

8,3

74,0

123

1795 052

7x1,0

8,3

83,6

129

1795 053

8x1,0

9,1

94,7

152

1795 054

10x1,0

10,5

117,7

182

1795 055

12x1,0

10,9

137,8

208

1795 056

14x1,0

11,4

158,8

234

1795 057

16x1,0

12,1

178,8

269

1795 058

18x1,0

12,8

199,9

300

1795 059

20x1,0

13,4

220,5

331

1795 060

21x1,0

13,4

230,1

336

1795 061

27x1,0

15,4

298,8

429

1795 062

30x1,0

15,9

329,2

467

1795 063

36x1,0

17,1

390,5

551

1795 064

40x1,0

17,7

430,8

600

1795 065

44x1,0

19,3

473,5

664

1795 066

48x1,0

19,6

512,8

712

1795 067

52x1,0

20,1

552,8

761

1795 068

56x1,0

20,7

593,0

815

1795 069

61x1,0

21,5

642,9

885

1795 070

2x1,5

7,2

39,4

71

1795 071

3x1,5

7,5

54,4

89

1795 072

4x1,5

8,3

74,0

113

1795 073

5x1,5

9,2

91,0

143

1795 074

6x1,5

9,9

106,4

167

1795 075

7x1,5

9,9

120,8

175

1795 076

8x1,5

10,7

137,3

201

1795 077

10x1,5

12,6

170,5

248

1795 078

12x1,5

13,0

200,3

282

1795 079

14x1,5

13,6

230,6

319

1795 080

16x1,5

14,4

261,5

361

1795 081

18x1,5

15,4

298,8

416

1795 082

20x1,5

16,2

330,1

460

1795 083

21x1,5

16,2

344,5

467

1795 084

27x1,5

18,5

437,4

586

1795 085

30x1,5

19,1

482,5

639

1795 086

36x1,5

20,6

573,5

756

1795 087

40x1,5

21,5

633,3

833

1795 088

44x1,5

23,4

718,8

932

1795 089

48x1,5

23,8

778,0

999

1795 090

52x1,5

24,7

838,6

1082

1795 091

56x1,5

25,4

899,1

1155

1795 092

61x1,5

26,1

974,0

1238

1795 093

2x2,5

8,5

64,9

100

1795 094

3x2,5

9,2

91,0

133

1795 095

4x2,5

10,0

116,2

163

1795 096

5x2,5

10,9

142,6

200

1795 097

6x2,5

11,8

168,9

237

1795 098

7x2,5

11,8

192,9

250

1795 099

8x2,5

13,0

219,5

294

1795 100

10x2,5

15,4

279,6

368

1795 101

12x2,5

15,9

329,2

421

1795 102

14x2,5

16,7

379,7

478

1795 103

16x2,5

17,6

430,4

540

1795 104

18x2,5

18,8

481,5

614

1795 105

20x2,5

19,7

532,3

679

1795 106

21x2,5

19,7

556,3

689

1795 107

27x2,5

22,5

708,4

866

1795 108

30x2,5

23,5

805,6

969

1795 109

36x2,5

25,6

957,6

1159

1795 110

40x2,5

26,5

1057,3

1260

1795 111

44x2,5

29,1

1191,0

1420

1795 112

48x2,5

29,6

1290,1

1524

1795 113

52x2,5

30,6

1389,9

1647

1795 114

56x2,5

31,5

1490,7

1762

1795 115

61x2,5

32,4

1615,4

1890

1795 116

2x4

9,7

96,3

140

1795 117

3x4

10,3

136,9

183

1795 118

4x4

11,2

177,0

228

1795 119

5x4

12,4

217,9

288

1795 120

7x4

13,5

297,6

366

1795 121

2x6

10,8

137,5

185

1795 122

3x6

11,4

197,2

246

1795 123

4x6

12,7

257,5

318

1795 124

5x6

13,9

317,8

394

1795 125

7x6

15,5

443,2

522

HSLCH-OZ 300/500 V

1725 003

2x0,5

5,3

17,6

39

1725 004

3x0,5

5,6

22,5

47

1725 005

4x0,5

6,2

28,9

60

1725 006

5x0,5

6,7

33,7

70

1725 007

7x0,5

7,2

44,2

85

1725 008

2x0,75

5,7

22,5

46

1725 009

3x0,75

6,1

30,0

59

1725 010

4x0,75

6,6

38,5

71

1725 011

5x0,75

7,1

46,4

84

1725 012

7x0,75

7,7

62,0

104

1725 013

2x1,0

6,2

28,9

56

1725 014

3x1,0

6,5

38,5

69

1725 015

4x1,0

7,1

48,8

84

1725 016

5x1,0

7,6

59,4

101

1725 017

7x1,0

8,3

83,6

129

1725 018

2x1,5

7,2

39,4

71

1725 019

3x1,5

7,5

54,4

89

1725 020

4x1,5

8,3

74,0

113

1725 021

5x1,5

9,2

91,0

143

1725 022

7x1,5

9,9

120,8

175

1725 023

2x2,5

8,5

64,9

100

1725 024

3x2,5

9,2

91,0

133

1725 025

4x2,5

10,0

116,2

163

1725 026

5x2,5

10,9

142,6

200

1725 027

7x2,5

11,8

192,9

250

1725 028

2x4

9,7

96,3

140

1725 029

3x4

10,3

136,9

183

1725 030

4x4

11,2

177,0

228

1725 031

5x4

12,4

217,9

288

1725 032

7x4

13,5

297,6

366

1725 033

2x6

10,8

137,5

185

1725 034

3x6

11,4

197,2

246

1725 035

4x6

12,7

257,5

318

1725 036

5x6

13,9

317,8

394

1725 037

7x6

15,5

443,2

522

HSLCH-JB 300/500 V

1796 001

3x0,5

5,6

22,5

47

1796 002

5x0,5

6,7

33,7

70

1796 003

3x0,75

6,1

30,0

59

1796 004

5x0,75

7,1

46,4

84

1796 005

3x1,0

6,5

38,5

69

1796 006

5x1,0

7,6

59,4

101

1796 007

3x1,5

7,5

54,4

89

1796 008

5x1,5

9,2

91,0

143

1796 009

3x2,5

9,2

91,0

133

1796 010

5x2,5

10,9

142,6

200

1796 011

3x4

10,3

136,9

183

1796 012

5x4

12,4

217,9

288

1796 013

3x6

11,4

197,2

246

1796 014

5x6

13,9

317,8

394

HSLCH-OB 300/500 V

1797 001

2x0,5

5,3

17,6

39

1797 002

4x0,5

6,2

28,9

60

1797 003

2x0,75

5,7

22,5

46

1797 004

4x0,75

6,6

38,5

71

1797 005

2x1,0

6,2

28,9

56

1797 006

4x1,0

7,1

48,8

84

1797 007

2x1,5

7,2

39,4

71

1797 008

4x1,5

8,3

74,0

113

1797 009

2x2,5

8,5

64,9

100

1797 010

4x2,5

10,0

116,2

163

1797 011

2x4

9,7

96,3

140

1797 012

4x4

11,2

177,0

228

1797 013

2x6

10,8

137,5

185

1797 014

4x6

12,7

257,5

318

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.