GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE
Karta katalogowa  Certyfikat CPR

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
ZASTOSOWANIE

Giętkie kable HSLH-JZ 300/500 V, HSLH-OZ 300/500 V, HSLH-JB 300/500 V i HSLH‑OB 300/500 V przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Kable bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolory izolacji:

    HSLH-OZ 300/500 V - czarny z białym nadrukiem numeru żyły,

    HSLH‑OB 300/500 V - wg normy PN-HD 308, w kablach HSLH-JZ 300/500 V i HSLH‑JB 300/500 V żyła ochronna zielono-żółta,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

Przekrój żył

mm2

6,0

10

16

25

35

50

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

3,30

1,91

1,21

0,780

0,554

0,386

 
 

Napięcie pracy Uo/U

300/500 V

Próba napięciowa

3,0 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji

20 MΩ·km

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

+ 70°C

przy zwarciu

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

dla instalacji stałych

od - 40 do + 80°C

przy zwarciu

od  - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

7,5 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

>4,3

konduktywność

<2,5 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

60-80%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Wykonanie wg normy

WT-TK-50

CPR – klasa reakcji na ogień

B2ca -s1b,d2,a1

Deklaracje DoP dostępne są na www.technokabel.com.pl

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

HSLH-JZ 300/500 V

1787 001

2x0,5

4,8

9,6

36

1787 002

3x0,5

5,1

14,4

43

1787 003

4x0,5

5,5

19,2

51

1787 004

5x0,5

6,2

24,0

65

1787 005

6x0,5

6,7

28,8

76

1787 006

7x0,5

6,7

33,6

79

1787 007

8x0,5

7,2

38,4

90

1787 008

10x0,5

8,3

48,0

109

1787 009

12x0,5

8,6

57,6

123

1787 010

14x0,5

9,2

67,2

142

1787 011

16x0,5

9,7

76,8

160

1787 012

18x0,5

10,2

86,4

177

1787 013

20x0,5

10,7

96,0

196

1787 014

21x0,5

10,7

100,8

198

1787 015

27x0,5

12,3

129,6

251

1787 016

30x0,5

12,7

144,0

273

1787 017

36x0,5

13,7

172,8

322

1787 018

40x0,5

14,2

192,0

350

1787 019

44x0,5

15,5

211,2

390

1787 020

48x0,5

15,8

230,4

417

1787 021

52x0,5

16,2

249,6

446

1787 022

56x0,5

16,7

268,8

477

1787 023

61x0,5

17,2

292,8

511

1787 024

2x0,75

5,2

14,4

44

1787 025

3x0,75

5,4

21,6

51

1787 026

4x0,75

6,1

28,8

65

1787 027

5x0,75

6,6

36,0

79

1787 028

6x0,75

7,2

43,2

93

1787 029

7x0,75

7,2

50,4

97

1787 030

8x0,75

7,7

57,6

111

1787 031

10x0,75

9,2

72,0

141

1787 032

12x0,75

9,5

86,4

159

1787 033

14x0,75

10,0

100,8

179

1787 034

16x0,75

10,5

115,2

201

1787 035

18x0,75

11,1

129,6

225

1787 036

20x0,75

11,6

144,0

248

1787 037

21x0,75

11,6

151,2

252

1787 038

27x0,75

13,4

194,4

320

1787 039

30x0,75

13,8

216,0

348

1787 040

36x0,75

14,9

259,2

412

1787 041

40x0,75

15,7

288,0

457

1787 042

44x0,75

16,9

316,8

500

1787 043

48x0,75

17,2

345,6

536

1787 044

52x0,75

17,7

374,4

574

1787 045

56x0,75

18,4

403,2

624

1787 046

61x0,75

19,0

439,2

670

1787 047

2x1,0

5,5

19,2

51

1787 048

3x1,0

6,0

28,8

65

1787 049

4x1,0

6,6

38,4

79

1787 050

5x1,0

7,1

48,0

95

1787 051

6x1,0

7,7

57,6

113

1787 052

7x1,0

7,7

67,2

118

1787 053

8x1,0

8,3

76,8

136

1787 054

10x1,0

9,9

96,0

172

1787 055

12x1,0

10,3

115,2

195

1787 056

14x1,0

10,8

134,4

220

1787 057

16x1,0

11,3

153,6

248

1787 058

18x1,0

12,2

172,8

284

1787 059

20x1,0

12,8

192,0

314

1787 060

21x1,0

12,8

201,6

319

1787 061

27x1,0

14,5

259,2

397

1787 062

30x1,0

15,2

288,0

441

1787 063

36x1,0

16,4

345,6

522

1787 064

40x1,0

17,0

384,0

569

1787 065

44x1,0

18,6

422,4

633

1787 066

48x1,0

18,9

460,8

679

1787 067

52x1,0

19,4

499,2

727

1787 068

56x1,0

20,0

537,6

779

1787 069

61x1,0

20,6

585,6

837

1787 070

2x1,5

6,7

28,8

76

1787 071

3x1,5

7,0

43,2

90

1787 072

4x1,5

7,7

57,6

110

1787 073

5x1,5

8,4

72,0

135

1787 074

6x1,5

9,3

86,4

164

1787 075

7x1,5

9,3

100,8

173

1787 076

8x1,5

10,1

115,2

200

1787 077

10x1,5

11,8

144,0

245

1787 078

12x1,5

12,4

172,8

285

1787 079

14x1,5

13,0

201,6

322

1787 080

16x1,5

13,8

230,4

365

1787 081

18x1,5

14,5

259,2

407

1787 082

20x1,5

15,5

288,0

460

1787 083

21x1,5

15,5

302,4

468

1787 084

27x1,5

17,6

388,8

583

1787 085

30x1,5

18,4

432,0

646

1787 086

36x1,5

19,9

518,4

767

1787 087

40x1,5

20,6

576,0

837

1787 088

44x1,5

22,5

633,6

929

1787 089

48x1,5

22,9

691,2

998

1787 090

52x1,5

23,6

748,8

1071

1787 091

56x1,5

24,5

806,4

1160

1787 092

61x1,5

25,2

878,4

1246

1787 093

2x2,5

7,9

48,0

109

1787 094

3x2,5

8,4

72,0

134

1787 095

4x2,5

9,4

96,0

169

1787 096

5x2,5

10,3

120,0

207

1787 097

6x2,5

11,2

144,0

247

1787 098

7x2,5

11,2

168,0

261

1787 099

8x2,5

12,4

192,0

308

1787 100

10x2,5

14,5

240,0

379

1787 101

12x2,5

15,2

288,0

440

1787 102

14x2,5

16,0

336,0

499

1787 103

16x2,5

16,9

384,0

566

1787 104

18x2,5

17,9

432,0

634

1787 105

20x2,5

19,0

480,0

712

1787 106

21x2,5

19,0

504,0

725

1787 107

27x2,5

21,8

648,0

918

1787 108

30x2,5

22,6

720,0

1005

1787 109

36x2,5

24,7

864,0

1208

1787 110

40x2,5

25,6

960,0

1319

1787 111

44x2,5

28,0

1056,0

1463

1787 112

48x2,5

28,5

1152,0

1573

1787 113

52x2,5

29,3

1248,0

1688

1787 114

56x2,5

30,2

1344,0

1811

1787 115

61x2,5

31,3

1464,0

1964

1787 116

2x4

9,1

76,8

152

1787 117

3x4

9,7

115,2

189

1787 118

4x4

10,6

153,6

232

1787 119

5x4

11,6

192,0

287

1787 120

7x4

12,9

268,8

372

1787 121

2x6

10,2

115,2

203

1787 122

3x6

10,8

172,8

254

1787 123

4x6

12,1

230,4

323

1787 124

5x6

13,3

288,0

399

1787 125

7x6

14,6

403,2

513

HSLH-OZ 300/500 V

1788 001

2x0,5

4,8

9,6

36

1788 002

3x0,5

5,1

14,4

43

1788 003

4x0,5

5,5

19,2

51

1788 004

5x0,5

6,2

24,0

65

1788 005

7x0,5

6,7

33,6

79

1788 006

2x0,75

5,2

14,4

44

1788 007

3x0,75

5,4

21,6

51

1788 008

4x0,75

6,1

28,8

65

1788 009

5x0,75

6,6

36,0

79

1788 010

7x0,75

7,2

50,4

97

1788 011

2x1,0

5,5

19,2

51

1788 012

3x1,0

6,0

28,8

65

1788 013

4x1,0

6,6

38,4

79

1788 014

5x1,0

7,1

48,0

95

1788 015

7x1,0

7,7

67,2

118

1788 016

2x1,5

6,7

28,8

76

1788 017

3x1,5

7,0

43,2

90

1788 018

4x1,5

7,7

57,6

110

1788 019

5x1,5

8,4

72,0

135

1788 020

7x1,5

9,3

100,8

173

1788 021

2x2,5

7,9

48,0

109

1788 022

3x2,5

8,4

72,0

134

1788 023

4x2,5

9,4

96,0

169

1788 024

5x2,5

10,3

120,0

207

1788 025

7x2,5

11,2

168,0

261

1788 026

2x4

9,1

76,8

152

1788 027

3x4

9,7

115,2

189

1788 028

4x4

10,6

153,6

232

1788 029

5x4

11,6

192,0

287

1788 030

7x4

12,9

268,8

372

1788 031

2x6

10,2

115,2

203

1788 032

3x6

10,8

172,8

254

1788 033

4x6

12,1

230,4

323

1788 034

5x6

13,3

288,0

399

1788 035

7x6

14,6

403,2

513

HSLH-JB 300/500 V

1789 001

3x0,5

5,1

14,4

43

1789 002

5x0,5

6,2

24,0

65

1789 003

3x0,75

5,4

21,6

51

1789 004

5x0,75

6,6

36,0

79

1789 005

3x1,0

6,0

28,8

65

1789 006

5x1,0

7,1

48,0

95

1789 007

3x1,5

7,0

43,2

90

1789 008

5x1,5

8,4

72,0

135

1789 009

3x2,5

8,4

72,0

134

1789 010

5x2,5

10,3

120,0

207

1789 011

3x4

9,7

115,2

189

1789 012

5x4

11,6

192,0

287

1789 013

3x6

10,8

172,8

254

1789 014

5x6

13,3

288,0

399

HSLH-OB 300/500 V

1790 001

2x0,5

4,8

9,6

36

1790 002

4x0,5

5,5

19,2

51

1790 003

2x0,75

5,2

14,4

44

1790 004

4x0,75

6,1

28,8

65

1790 005

2x1,0

5,5

19,2

51

1790 006

4x1,0

6,6

38,4

79

1790 007

2x1,5

6,7

28,8

76

1790 008

4x1,5

7,7

57,6

110

1790 009

2x2,5

7,9

48,0

109

1790 010

4x2,5

9,4

96,0

169

1790 011

2x4

9,1

76,8

152

1790 012

4x4

10,6

153,6

232

1790 013

2x6

10,2

115,2

203

1790 014

4x6

12,1

230,4

323

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.