GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE
Karta katalogowa Certyfikat CPR  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
ZASTOSOWANIE

Jednożyłowe bezhalogenowe giętkie kable elektroenergetyczne i sterownicze HSLH-O 0,6/1 kV i HSLH‑J 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Kable bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia wewnątrz suchych i wilgotnych budynków oraz na zewnątrz i bezpośrednio w ziemi.

Zastosowany na powłokę czarny materiał bezhalogenowy jest odporny na działanie promieniowania UV.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolory izolacji:

    HSLH-O 0,6/1 kV – czarny (inny kolor na życzenie),

    HSLH‑J 0,6/1 kV – zielono-żółta,

- powłoka kabla wykonana z czarnego tworzywa bezhalogenowego (HFFR).

 
DANE TECHNICZNE
 

Przekrój żył

mm2

2,5

4

6

10

16

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

7,98

4,95

3,3

1,91

1,21

Przekrój żył

mm2

25

35

50

70

95

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

0,780

0,554

0,386

0,272

0,206

Przekrój żył

mm2

120

150

185

240

300

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

0,161

0,129

0,106

0,0801

0,0641

 
 

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

4,0 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji

20 MΩ·km

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

+ 70°C

przy zwarciu

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

dla instalacji stałych

od - 40 do + 80°C

dla instalacji ruchomych

od  - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

7,5 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

>4,3

konduktywność, około

<2,5 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

80 % dla s1a

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2         
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Wykonanie wg normy

WT-TK-50

CPR – klasa reakcji na ogień

B2ca-s1a,d0,a1 lub Dca-s2,d2,a1

Deklaracje DoP dostępne są na www.technokabel.com.pl

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

TECHNOKABEL SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.