GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE
Karta katalogowa  Certyfikat CPR

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 
ZASTOSOWANIE

Giętkie kable HSLH-Z 300/500 V z wiązkami parowanymi lub trójkowymi, przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Zastosowanie wiązek parowych lub trójkowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Kable bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolory izolacji: czarny z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone w pary lub trójki,

- pary lub trójki skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.

 
DANE TECHNICZNE
 

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

79,6

53,0

39,8

27,1

16,28

 
 

Napięcie pracy Uo/U

300/500 V

Próba napięciowa

3,0 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji

20 MΩ·km

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

+ 70°C

przy zwarciu

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

dla instalacji stałych

od - 40 do + 80°C

przy zwarciu

od  - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

>4,3

konduktywność, około

<2,5 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

60-80%

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Wykonanie wg normy

WT-TK-50

CPR – klasa reakcji na ogień

B2ca -s1b,d2,a1

Deklaracje DoP dostępne są na https://www.technokabel.com.pl/cpr-dop.html

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

TECHNOKABEL SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.