GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE
Karta katalogowa  Certyfikat CPR

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOKONTROL HKSLHekw-Nr 300/500 V i TECHNOKONTROL HKSLHekwżo-Nr 300/500 V, giętkie, ekranowane, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru.
W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Zastosowany na powłokę czarny materiał bezhalogenowy jest odporny na działanie promieniowania UV.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z czarnego tworzywa bezhalogenowego (HFFR) z białym nadrukiem numeru żyły,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL HKSLHekwżo-Nr 300/500 V zielono‑żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- powłoka kabla wykonana z czarnego tworzywa bezhalogenowego (HFFR).

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

4,0

6,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

4,95

3,30

 

Napięcie pracy Uo/U

300/500 V

Próba napięciowa

3,0 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji

20 MΩ·km

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

+ 70°C

przy zwarciu

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

dla instalacji stałych

od - 40 do + 80°C

do instalacji ruchomych

od - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

>4,3

konduktywność, około

<2,5 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

80%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Wykonanie wg normy

DT 157/07/10

CPR – klasa reakcji na ogień B2ca -s1a,d2,a1


Deklaracje DoP dostępne są na www.technokabel.com.pl

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

 


TECHNOKABEL SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.