GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE
Karta katalogowa  Certyfikat CPR

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 
ZASTOSOWANIE

Kable bezhalogenowe TECHNOKONTROL HvKSLHekw 300/500 V i TECHNOKONTROL HvKSLHekwżo 300/500 V, giętkie, ekranowane, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i zapobiega emisji zakłóceń na zewnątrz kabla.

Kable bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru.
W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Mogą być również instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

Wzmocniona powłoka kabla jest odporna na działanie promieniowania UV oraz oddziaływania atmosferyczne.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

 

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego na końcu niniejszej karty katalogowej,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOKONTROL HvKSLHekwżo 300/500 V  zielono‑żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- wzmocniona powłoka kabla wykonana z czarnego tworzywa bezhalogenowego, inne kolory na życzenie.

 

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

39,0

26,0

19,5

13,3

7,98

 
 


 

Napięcie pracy Uo/U

300/500 V

Próba napięciowa

3,0 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji

20 MΩ·km

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

+ 70°C

przy zwarciu

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

dla instalacji stałych

od - 40 do + 80°C

do instalacji ruchomych

od  - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

>4,3

konduktywność, około

<2,5 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

80%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Wykonanie wg normy

DT 157/07/10

CPR – klasa reakcji na ogień B2ca -s1a,d2,a1


Deklaracje DoP dostępne są na www.technokabel.com.pl

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

System identyfikacji żył izolowanych

   - dla kabli do 5 żył (zgodny z PN-HD 308 S2)

Liczba żył
w kablu

Barwy izolacji żył

żyła ochronna

                                   pozostałe żyły

2

niebieska, brązowa

3

zielono-żółta

niebieska, brązowa

brązowa, czarna, szara

4

zielono-żółta

brązowa, czarna, szara

niebieska, brązowa, czarna, szara

5

zielono-żółta

niebieska, brązowa, czarna, szara

niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna


- dla kabli o liczbie żył powyżej 5

Numer żyły

Barwa izolacji żyły

  0
  1
  2
  3
  4
  5

zielono-żółta
biała
czarna
niebieska
brązowa
szara

  6
  7
  8
  9
10

czerwona
fioletowa
różowa
pomarańczowa
transparentna

11
12
13
14
15

beżowa
czarno-biała
niebiesko-biała
brązowo-biała
szaro-biała

16
17
18
19
20

czerwono-biała
fioletowo-biała
różowo-biała
pomarańczowo-biała
transparentno-biała

21
22
23
24
25

beżowo-biała
niebiesko-czarna
brązowo-czarna
szaro-czarna
czerwono-czarna

26
27
28
29
30

31

fioletowo-czarna
różowo-czarna
pomarańczowo-czarna
transparentno-czarna
beżowo-czarna

brązowo-niebieska

32
33
34
35
36

szaro-niebieska
czerwono-niebieska
różowo-niebieska
pomarańczowo-niebieska
transparentno-niebieska

37
38
39
40
41

beżowo-niebieska
szaro-brązowa
czerwono-brązowa
fioletowo-brązowa
różowo-brązowa

42
43
44
45
46

pomarańczowo-brązowa
transparentno-brązowa
beżowo-brązowa
czerwono-szara
fioletowo-szara

47
48
49
50

różowo-szara
pomarańczow-szara
transparentno-szara
beżowo-szara

 

TECHNOKABEL SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.