GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE
Karta katalogowa  Certyfikat CPR

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Kable bezhalogenowe TECHNOKONTROL HvKSLHekw-T 300/500 V oraz TECHNOKONTROL HvKSLHekw-T-Nr 300/500 V, giętkie, ekranowane, z wiązkami trójkowymi, przeznaczone są do pracy w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Zastosowanie wiązek trójkowych zmniejsza wzajemne oddziaływanie pomiędzy sygnałami przesyłanymi w kablu.

Wspólny ekran statyczny chroni tory kabla przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe stosowane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków. Mogą być również instalowane na zewnątrz budynku i bezpośrednio w ziemi.

Wzmocniona powłoka kabla jest odporna na działanie promieniowania UV oraz oddziaływania atmosferyczne.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (zgodnej z IEC 60189-2) w kablu TECHNOKONTROL HvKSLHekw-T 300/500 V, lub czarna, brązowa i niebieska z białym nadrukiem numeru trójki w kablu TECHNOKONTROL HvKSLHekw-T-Nr 300/500 V,

- żyły izolowane skręcone w trójki,

- trójki skręcone warstwami w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- wspólny ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą wykonaną z miękkich drutów miedzianych ocynowanych, umieszczoną pod ekranem,

- wzmocniona powłoka kabla wykonana z czarnego tworzywa bezhalogenowego, inne kolory na życzenie.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

0,5

0,75

1,0

1,5

2,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

39,8

26,5

19,9

13,6

8.14

 

Napięcie pracy Uo/U

300/500 V

Próba napięciowa

3,0 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji

20 MΩ·km

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

+ 70°C

przy zwarciu

+ 150°C

Zakres temperatur pracy

dla instalacji stałych

od - 40 do + 80°C

do instalacji ruchomych

od - 5 do + 70°C

Korozyjność wydziel. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

>4,3

konduktywność, około

<2,5 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

80%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Wykonanie wg normy

DT 157/07/10

CPR – klasa reakcji na ogień B2ca -s1a,d2,a1


Deklaracje DoP dostępne są na www.technokabel.com.pl

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE


TECHNOKABEL SA zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.