TELEKOMUNIKACYJNE KABLE STACYJNE BEZHALOGENOWE
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
ZASTOSOWANIE

Kable bezhalogenowe TECHNOFLAME HTKSH i TECHNOFLAME HTKSHekw przeznaczone są do połączeń stałych urządzeń stacyjnych telefonicznych, teletransmisyjnych oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki w obiektach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej.

Posiadają one Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

W przypadku kabli ekranowanych (ekw) wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe używane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych na wypadek pożaru. Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable przeznaczone są do instalacji na stałe wewnątrz budynków.

 
BUDOWA

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych,

- izolacja żył wykonana z tworzywa bezhalogenowego - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,

- żyły izolowane skręcone w pary lub czwórki,

- pary lub czwórki skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną – TECHNOFLAME HTKSHekw,

- czerwona powłoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg EN 50290-2-27 i VDE 0250-214 – HM2, inne kolory na życzenie.

 
DANE TECHNICZNE

Typ kabla

HTKSH

HTKSHekw

Średnica żyły przewodzącej

mm

0,5

0,6

0,8

1,0

1,4

1,5

1,8

2,3

0,5

0,6

0,8

1,0

1,4

1,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km

195,6

135,8

75

48

24,5

24,0

14,9

9,3

195,6

135,8

75

48

24,5

24,0

Pojemność pomiędzy żyłami pary przy 1 kHz                                                - maksymalna

nF/km

120

120

120

120

120

120

120

120

200

200

200

200

200

200

             - średnia

60

60

60

70

70

70

70

70

90

90

90

130

160

160

 

 

Napięcie pracy

150 V

Wartość szczytowa napięcia pracy: max

300 V

Próba napięciowa

1500 V sk

Minimalna rezystancja izolacji

500 MΩ·km

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Korozyjność wydz. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH

>4,3

konduktywność

<2,5 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

80% dla s1a

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 80°C

podczas układania

od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Wykonanie wg normy

CNBOP-PIB-KOT-2019/2024/0111-3701 wyd.1, WT-TK-4

Reakcja na ogień (PN-EN 13501-6)

B2ca-s1a,d0,a1; Cca-s1a,d0,a1; Dca-s1a,d0,a1; Eca wg poniższej tabeli

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

HTKSH

 

HTKSHekw

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych średnicach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.