KABLE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE Z MATERIAŁU BEZHALOGENOWEGO Karta katalogowa
Deklaracja CE  DoP

 

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
ZASTOSOWANIE

Kable elektroenergetyczne N2XCH 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej. Stosowane są również do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Kable mogą być układane w betonie. Przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia kable mogą być układane w wodzie i bezpośrednio w ziemi.


Kable powinny być instalowane w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.
 
BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

              RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

              SM - wielodrutowe sektorowe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji żył:

              wg normy PN-HD 308,

              lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wykonana z materiału bezhalogenowego,

- żyła współosiowa wykonana w postaci obwoju z drutów miedzianych gołych oraz spirali przeciwskrętnej z taśmy miedzianej,
- żyła współosiowa owinięta taśmą poliestrową,
- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego (HFFR) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

WYKONANIA SPECJALNE

N2XCH EMC 0,6/1 kV – kable ekranowane, w których spirala przeciwskrętna aplikowana jest w postaci owinięcia z dwóch taśm miedzianych (na zakładkę) zapewniających 100 % pokrycie.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

Przekrój żył

mm2

50

70

95

120

150

185

240

300

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

0,0601

 

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 Kv

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji

100 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

kable jednożyłowe

12 x średnica kabla

kable wielożyłowe 15 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 50399; PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,

 >= 25 mm2

PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (cat. B)

 < 25 mm2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (cat. C)

Wykonanie wg normy

PN-HD 604 S1, IEC 60502-1, DIN VDE 0276 cz. 604

Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP dostępna na http://cpr.technokabel.com.pl .

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

 

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.