KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE Z MATERIAŁU BEZHALOGENOWEGO Karta katalogowa - kable wielożyłowe
DoP - kable wielożyłowe Certyfikat CPR-B2ca - kable wielożyłowe Karta katalogowa - kable jednożyłowe Certyfikat CPR-B2ca - kable jednożyłowe DoP - kable jednożyłowe Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
ZASTOSOWANIE

Kable TECHNOPOWER N2XH-O B2ca 0,6/1 kV i TECHNOPOWER N2XH-J B2ca 0,6/1 kV przeznaczone są do przesyłania energii elektrycznej oraz do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz. Kable mogą być układane w betonie. Przy zastosowaniu dodatkowego zabezpieczenia kable mogą być układane w wodzie i w ziemi.

Kable powinny być instalowane w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

BUDOWA

- żyły z miękkich drutów miedzianych wg PN-EN 60228,

              RE - jednodrutowe okrągłe klasy 1,

              RM - wielodrutowe okrągłe klasy 2,

- izolacja żył wykonana z polietylenu usieciowanego (XLPE), kolory izolacji żył:

              wg normy PN-HD 308,

              lub czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył,

w kablu TECHNOPOWER N2XH-J B2ca 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka wypełniająca wykonana z materiału bezhalogenowego,

- powłoka kabla wykonana z materiału bezhalogenowego (HFFR) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.


 

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,5

2,5

4

6

10

16

25

35

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15

0,727

0,524

Przekrój żył

mm2

50

70

95

120

150

185

240

 

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

0,387

0,268

0,193

0,153

0,124

0,0991

0,0754

 

 

 

  

 

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 Kv

Próba napięciowa

4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji

100 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle

w warunkach pracy

+ 90°C

przy zwarciu

+ 250°C

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 90°C

podczas układania

od - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

12 x średnica kabla

Korozyjność wydziel. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH

>4,3

konduktywność

<2,5 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

60%

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 50399; PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,

 >= 25 mm2

PN-EN 60332-3-23, IEC 60332-3-23 (cat. B)

 < 25 mm2

PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (cat. C)

Wykonanie wg normy

PN-HD 604 S1, IEC 60502-1, DIN VDE 0276 cz. 604

CPR – klasa reakcji na ogień B2ca – s1b,d0,a1 (wg PN-EN 50575)

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

 


Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.