GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE
I ZASILAJĄCE
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

ZASTOSOWANIE

Ciepłoodporne giętkie kable TECHNOFLEKS LiYwYw 105ºC 0,6/1 kV i TECHNOFLEKS LiYwYwżo 105ºC 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w pomieszczeniach suchych i wilgotnych w energetycznych systemach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych i do zasilania w energię elektryczną, a także w instalacjach przemysłowych, takich jak linie produkcyjne, urządzenia klimatyzacji i inne.

Zastosowany na izolację i powłokę specjalny polwinit ciepłoodporny umożliwia pracę kabli w podwyższonej temperaturze pracy do 105°C.

Specjalna konstrukcja kabla pozwoliła osiągnąć dużą giętkość i wytrzymałość mechaniczną.

Kable nadają się do ułożenia na stałe i do połączeń ruchomych wewnątrz budynków.

Powłoka kabla charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie olejów.

BUDOWA

- żyły giętkie, wielodrutowe, skręcone z miękkich drutów miedzianych (druty ocynowane na życzenie), klasy 5 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z ciepłoodpornego polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg systemu identyfikacji Technokabla, podanego w naszym Informatorze Technicznym,

- żyły izolowane skręcone warstwami w ośrodek, w kablu TECHNOFLEKS LiYwYwżo 105ºC 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna ułożona w warstwie zewnętrznej,

- powłoka kabla wykonana z ciepłoodpornego polwinitu oponowego (PVC), kolor szary RAL 7001, inne kolory na życzenie.


DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1,5

2,5

4,0

6,0

10,0

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

13,3

7,98

4,95

3,30

1,91

 

 

 

Napięcie pracy Uo/U

0,6/1 kV

Próba napięciowa

3,5 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji

20 MΩ·km

Dopuszczalna temperatura żyły

w warunkach pracy

+   90°C

przy zwarciu

+ 160°C

Zakres temperatur pracy

dla instalacji stałych

od - 40 do + 105°C

dla instalacji ruchomych

od   - 5 do + 90°C

Minimalny promień gięcia

kable jednożyłowe

7,5 x średnica kabla

Palność kabla

nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy

DIN VDE 0245, DIN VDE 0250,
DIN VDE 0281

Kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

1747 008

2 x 1,5

7,2

28,8

79

1747 009

3 x 1,5

7,6

43,2

96

1747 010

4 x 1,5

8,4

57,6

118

1747 011

5 x 1,5

9,2

72,0

146

1747 012

2 x 2,5

8,1

48,0

105

1747 001

3 x 2,5

8,6

72,0

130

1747 013

4 x 2,5

9,4

96,0

159

1747 014

5 x 2,5

10,5

120,0

202

1747 015

2 x 4,0

9,5

76,8

152

1747 002

3 x 4,0

10,3

115,2

195

1747 016

4 x 4,0

11,3

153,6

241

1747 003

5 x 4,0

12,6

192,0

304

1747 004

3 x 6,0

11,5

172,8

262

1747 017

4 x 6,0

12,8

230,4

332

1747 005

5 x 6,0

14,1

288,0

413

1747 006

3 x 10,0

14,5

288,0

437

1747 018

4 x 10,0

15,9

384,0

546

1747 007

5 x 10,0

17,6

480,0

682

 

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.