KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne YKSYżo-Nr 0,6/1 kV i YKSY-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył, w kablu YKSYżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKSYżo-Nr-O 0,6/1 kV i YKSY-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

YKSwYżo-Nr 0,6/1 kV i YKSwY-Nr 0,6/1 kV - kable z powłoką wypełniającą wytłoczoną bezpośrednio na ośrodku kabla. Zalecane do układania bezpośrednio w ziemi.

XnKSXSżo-Nr 0,6/1 kV i XnKSXS-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

Kable opancerzone okrągłymi drutami stalowymi lub taśmą stalową, układane w miejscach, w których mogą występować narażenia na uszkodzenia mechaniczne.

 
DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1

1,5

2,5

4

6

10

16

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15


Napięcie pracy Uo/U               0,6/1 kV

Próba napięciowa                   4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji      20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy         +70°C
      przy zwarciu                   +160
°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy             od -30 do +70°C
      podczas układania       od -5 do +50
°C

Minimalny promień gięcia    12 x średnica kabla

Palność kabla                    nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                   PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy         IEC 60502-1, PN-93/E-90403,PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

YKSYżo-Nr 0,6/1 kV

0354 019

7 x 1

10,4

67,2

174

0354 009

10 x 1

12,8

96,0

237

0354 021

12 x 1

13,2

115,2

268

0354 013

14 x 1

13,8

134,4

302

0354 028

16 x 1

14,5

153,6

340

0354 018

19 x 1

15,3

182,4

386

0354 029

24 x 1

17,7

230,4

477

0354 014

30 x 1

18,7

288,0

571

0354 015

37 x 1

20,1

355,2

682

0354 016

48 x 1

23,1

460,8

874

0354 030

61 x 1

25,3

585,6

1086

YKSYżo-Nr 0,6/1 kV

0354 006

7 x 1,5

11,2

100,8

216

0354 012

10 x 1,5

13,8

144,0

296

0354 023

12 x 1,5

14,2

172,8

338

0354 008

14 x 1,5

14,9

201,6

383

0354 031

16 x 1,5

15,7

230,4

432

0354 005

19 x 1,5

16,5

273,6

493

0354 011

24 x 1,5

19,1

345,6

611

0354 032

30 x 1,5

20,2

432,0

736

0354 033

37 x 1,5

22,0

532,8

896

0354 034

48 x 1,5

25,3

691,2

1145

0354 035

61 x 1,5

27,5

878,4

1416

YKSYżo-Nr 0,6/1 kV

0354 010

7 x 2,5

12,3

168,0

291

0354 001

10 x 2,5

15,3

240,0

403

0354 036

12 x 2,5

15,8

288,0

465

0354 002

14 x 2,5

16,6

336,0

529

0354 027

16 x 2,5

17,5

384,0

600

0354 003

19 x 2,5

18,4

456,0

688

0354 024

24 x 2,5

21,4

576,0

857

0354 004

30 x 2,5

22,9

720,0

1052

0354 037

37 x 2,5

24,6

888,0

1264

0354 038

48 x 2,5

28,5

1152,0

1639

YKSYżo-Nr 0,6/1 kV

0354 007

7 x 4

14,9

268,8

439

0354 039

10 x 4

18,8

384,0

612

0354 040

12 x 4

19,4

460,8

707

0354 022

14 x 4

20,4

537,6

808

0354 041

16 x 4

21,5

614,4

920

YKSYżo-Nr 0,6/1 kV

0354 020

7 x 6

16,4

403,2

585

0354 042

10 x 6

20,8

576,0

819

0354 043

12 x 6

21,4

691,2

950

0354 044

14 x 6

22,8

806,4

1102

YKSYżo-Nr 0,6/1 kV

0354 045

7 x 10

18,8

672,0

873

0354 046

10 x 10

24,2

960,0

1241

YKSYżo-Nr 0,6/1 kV

0354 047

7 x 16

21,5

1075,2

1279

0354 048

10 x 16

28,2

1536,0

1836

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.