KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne ekranowane YKSYektmyżo-Nr 0,6/1 kV i YKSYektmy-Nr 0,6/1 kV przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi. Wspólny ekran wykonany z taśm miedzianych chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne i ogranicza emisję zakłóceń do otoczenia.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolor izolacji żył czarny z nadrukowanymi białymi numerami żył, w kablu YKSYektmyżo-Nr 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona w warstwie zewnętrznej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- ekran kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm miedzianych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKSYektmyżo-Nr-O 0,6/1 kV i YKSYektmy-Nr-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKSXSektmxnżo-Nr 0,6/1 kV i XnKSXSektmxn-Nr 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1

1,5

2,5

4

6

10

16

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15


Napięcie pracy Uo/U           0,6/1 kV

Próba napięciowa               4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji       100 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy           +70°C
      przy zwarciu                    +160°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy            od -30 do +70°C
      podczas układania      od -5 do +50°C

Minimalny promień gięcia     12 x średnica kabla

Palność kabla                   nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                  PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy        IEC 60502-1, PN-93/E-90403, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

YKSYektmyżo-Nr 0,6/1 kV

0851 005

7 x 1

12,2

104,6

272

0851 006

10 x 1

14,6

143,1

364

0851 007

12 x 1

15,0

163,8

396

0851 008

14 x 1

15,8

185,6

443

0851 009

16 x 1

16,5

207,7

487

0851 010

19 x 1

17,3

239,7

541

0851 011

24 x 1

19,9

297,5

672

0851 012

30 x 1

20,9

359,1

773

0851 013

37 x 1

22,3

431,9

898

0851 014

48 x 1

25,3

548,9

1123

0851 015

61 x 1

27,5

681,7

1359

YKSYektmyżo-Nr 0,6/1 kV

0851 001

7 x 1,5

13,0

141,7

324

0851 004

10 x 1,5

15,8

195,2

444

0851 003

12 x 1,5

16,2

225,8

486

0851 016

14 x 1,5

16,9

257,3

537

0851 017

16 x 1,5

17,7

289,2

594

0851 018

19 x 1,5

18,5

335,6

662

0851 019

24 x 1,5

21,3

418,2

824

0851 020

30 x 1,5

22,4

509,2

957

0851 021

37 x 1,5

24,2

616,2

1134

0851 022

48 x 1,5

27,5

787,3

1425

0851 023

61 x 1,5

29,7

983,2

1718

YKSYektmyżo-Nr 0,6/1 kV

0851 002

7 x 2,5

14,1

213,0

412

0851 024

10 x 2,5

17,3

297,3

572

0851 025

12 x 2,5

17,8

347,2

634

0851 026

14 x 2,5

18,6

398,7

705

0851 027

16 x 2,5

19,7

450,2

795

0851 028

19 x 2,5

20,6

525,8

892

0851 029

24 x 2,5

23,8

658,0

1114

0851 030

30 x 2,5

25,1

807,4

1307

0851 031

37 x 2,5

27,0

982,0

1553

0851 032

48 x 2,5

30,7

1260,1

1960

YKSYektmyżo-Nr 0,6/1 kV

0851 033

7 x 4

16,9

324,5

603

0851 034

10 x 4

21,0

455,5

845

0851 035

12 x 4

21,6

534,6

942

0851 036

14 x 4

22,6

615,3

1052

0851 037

16 x 4

23,9

696,8

1188

YKSYektmyżo-Nr 0,6/1 kV

0851 038

7 x 6

18,4

464,7

770

0851 039

10 x 6

23,2

655,5

1098

0851 040

12 x 6

23,8

773,2

1230

0851 041

14 x 6

25,0

893,1

1383

YKSYektmyżo-Nr 0,6/1 kV

0851 042

7 x 10

21,0

743,5

1106

0851 043

10 x 10

26,4

1052,3

1566

YKSYektmyżo-Nr 0,6/1 kV

0851 044

7 x 16

23,9

1157,6

1569

0851 045

10 x 16

30,2

1642,9

2231

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.