KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

ZASTOSOWANIE

Kable sygnalizacyjne w pancerzu YKSYFtyżo 0,6/1 kV i YKSYFty 0,6/1 kV, przeznaczone są do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych i sterowniczych, a także do zasilania w energię elektryczną.

Wykorzystywane są do ułożenia na stałe w urządzeniach przemysłowych, w liniach produkcyjnych, urządzeniach klimatyzacji i innych pracujących w suchych i wilgotnych pomieszczeniach oraz na zewnątrz, w kanałach kablowych i bezpośrednio w ziemi. Pancerz wykonany z taśm stalowych chroni kabel przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz stanowi zabezpieczenie przed gryzoniami. Posiada również własności ekranujące.

BUDOWA

- żyły jednodrutowe z miękkiej miedzi, klasy 1 wg PN-EN 60228,

- izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC), kolor izolacji żył w każdej warstwie:

brązowa żyła licznikowa, niebieska żyła kierunkowa oraz pozostałe żyły o dowolnej barwie

z wyjątkiem zielonej, żółtej, brązowej i niebieskiej,

w kablach YKSYFtyżo 0,6/1 kV zielono-żółta żyła ochronna umieszczona jest jako żyła licznikowa w warstwie zewnętrznej zamiast żyły brązowej,

- żyły izolowane skręcone warstwowo w ośrodek,

- powłoka kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC),

- pancerz kabla w postaci spiralnego owinięcia z taśm stalowych ocynkowanych,

- osłona ochronna kabla wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze czarnym, inne kolory na życzenie.

 
WYKONANIA SPECJALNE

YKSYFtyżo-O 0,6/1 kV i YKSYFty-O 0,6/1 kV - kable przeznaczone do eksploatacji w warunkach częstej styczności z materiałami ropopochodnymi np. stacje benzynowe, magazyny, stacje przeładunkowe materiałów pędnych, smarów itp. Powłoka kabli wykonana jest ze specjalnego tworzywa termoplastycznego na bazie polichlorku winylu (PVC) spełniającego wymagania normy PN-EN 60811-2-1 w zakresie olejoodporności.

XnKSXSFtxnżo 0,6/1 kV i XnKSXSFtxn 0,6/1 kV - kable bezhalogenowe stosowane tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo na wypadek pożaru. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne.

DANE TECHNICZNE

Przekrój żył

mm2

1

1,5

2,5

4

6

10

16

Maksymalna rezystancja żył w temp. 20°C

Ω/km

18,1

12,1

7,41

4,61

3,08

1,83

1,15


Napięcie pracy Uo/U              0,6/1 kV

Próba napięciowa                  4 kV sk

Minimalna rezystancja izolacji     20 MΩ·km

Maksymalna dopuszczalna temperatura przy żyle:
      w warunkach pracy           +70°C
      przy zwarciu                     +160°C

Zakres temperatur pracy:
      podczas pracy              od -30 do +70°C
      podczas układania        od  -5 do +50°C

Minimalny promień gięcia      12 x średnica kabla

Palność kabla                   nierozprzestrzeniający płomienia

Próby palności                  PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy        IEC 60502-1, PN-93/E-90403, PN-HD 603 S1

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba żył x przekrój żył

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm2

mm

kg/km

kg/km

YKSYFtyżo 0,6/1 kV

1373 023

7 x 1

12,6

67,2

303

1373 022

10 x 1

15,0

96,0

402

1373 042

12 x 1

15,6

115,2

444

1373 025

14 x 1

16,2

134,4

484

1373 043

16 x 1

16,9

153,6

530

1373 024

19 x 1

17,7

182,4

587

1373 029

24 x 1

20,3

230,4

725

1373 014

30 x 1

21,3

288,0

829

1373 041

37 x 1

22,7

355,2

959

1373 030

48 x 1

25,7

460,8

1192

1373 009

61 x 1

27,9

585,6

1434

YKSYFtyżo 0,6/1 kV

1373 008

7 x 1,5

13,4

100,8

357

1373 003

10 x 1,5

16,2

144,0

485

1373 032

12 x 1,5

16,6

172,8

529

1373 005

14 x 1,5

17,3

201,6

581

1373 044

16 x 1,5

18,1

230,4

641

1373 006

19 x 1,5

18,9

273,6

712

1373 007

24 x 1,5

21,7

345,6

881

1373 012

30 x 1,5

23,0

432,0

1029

1373 015

37 x 1,5

24,6

532,8

1199

1373 019

48 x 1,5

27,9

691,2

1499

1373 045

61 x 1,5

30,1

878,4

1800

YKSYFtyżo 0,6/1 kV

1373 001

7 x 2,5

14,5

168,0

449

1373 016

10 x 2,5

17,7

240,0

617

1373 031

12 x 2,5

18,2

288,0

681

1373 020

14 x 2,5

19,2

336,0

764

1373 046

16 x 2,5

20,1

384,0

847

1373 027

19 x 2,5

21,0

456,0

947

1373 017

24 x 2,5

24,2

576,0

1178

1373 028

30 x 2,5

25,5

720,0

1375

1373 018

37 x 2,5

27,4

888,0

1626

1373 047

48 x 2,5

31,1

1152,0

2043

YKSYFtyżo 0,6/1 kV

1373 010

7 x 4

17,3

268,8

647

1373 011

10 x 4

21,4

384,0

901

1373 048

12 x 4

22,0

460,8

1000

1373 013

14 x 4

23,2

537,6

1125

1373 034

16 x 4

24,3

614,4

1252

YKSYFtyżo 0,6/1 kV

1373 002

7 x 6

18,8

403,2

820

1373 004

10 x 6

23,6

576,0

1160

1373 049

12 x 6

24,2

691,2

1295

1373 033

14 x 6

25,4

806,4

1451

YKSYFtyżo 0,6/1 kV

1373 035

7 x 10

21,4

672,0

1162

1373 021

10 x 10

27,0

960,0

1652

YKSYFtyżo 0,6/1 kV

1373 037

7 x 16

24,3

1075,2

1634

1373 050

10 x 16

30,8

1536,0

2329

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.