Technokabel S.A. uzyskał aprobatę techniczną wydany przez CNBOP-PIB na telekonmunikacyjne kable stacyjne do instalacji przeciwpożarowych.

Aprobata dotyczy przewodów typu:

YnTKSY, YnTKSYekw, oraz YnTKSXekw

Aprobata do pobrania w załączniku:

acrobat reader_50x50