Technokabel S.A. uzyskał aprobatę techniczną wydaną przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej na przewody ognioodporne o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego.

 Aprobata została wydana na przewody typu:

HTKSH, oraz HTHKSekw

 

Aprobata do pobrania:

acrobat reader_50x50