Technokabel S.A. uzyskał Krajową Ocenę Techniczną CNBOP-PIB-KOT- 2019/0111-3701 wydanie 1 na kable bezhalogenowe ekranowane i nieekranowane o izolacji i powłoce z tworzywa bezhalogenowego typu: HTKSH i HTHKSekw.

Krajowa Ocena Techniczna została wydana na kable typu: HTKSH, HTHKSekw 


Krajowa Ocena Techniczna do pobrania:

acrobat reader_50x50