TELEKOMUNIKACYJNE KABLE STACYJNE BEZHALOGENOWE
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
ZASTOSOWANIE

Kable bezhalogenowe TECHNOFLAME HTKSH i TECHNOFLAME HTKSHekw przeznaczone są do połączeń stałych urządzeń stacyjnych telefonicznych, teletransmisyjnych oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki w obiektach o zaostrzonych wymaganiach przeciwpożarowych, ze szczególnym uwzględnieniem systemów sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej.

Posiadają one Świadectwo Dopuszczenia  wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie.

W przypadku kabli ekranowanych (ekw) wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable bezhalogenowe używane są tam, gdzie potrzebne jest większe bezpieczeństwo ludzi i kosztownych urządzeń elektronicznych na wypadek pożaru. Kable nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy są nietoksyczne i niekorozyjne.

Kable przeznaczone są do instalacji na stałe wewnątrz budynków.

 
BUDOWA

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych,

- izolacja żył wykonana z tworzywa bezhalogenowego - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,

- żyły izolowane skręcone w pary,

- pary skręcone w ośrodek,

- ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

- ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną – TECHNOFLAME HTKSHekw,

- czerwona powłoka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego (HFFR) o własnościach wg EN 50290-2-27 i VDE 0250-214 – HM2, inne kolory na życzenie.

 
DANE TECHNICZNE
 

Typ kabla

 

HTKSH

HTKSHekw

Średnica żyły przewodzącej

mm

0,5

0,8

1,0

1,5

0,5

0,8

1,0

1,5

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

Ω/km 

195,6

75

48

24,0

195,6

75

48

24,0

Pojemność pomiędzy żyłami pary przy 1kHz         
                                              - maksymalna

nF/km

120

120

120

120

200

200

200

200

                                                  - średnia

60

60

70

70

90

90

130

130


 

Napięcie pracy

150 V

Próba napięciowa

1500 V sk

Minimalna rezystancja izolacji

500 MΩ·km

Indukcyjność, około

0,7 mH/km

Korozyjność wydz. gazów

PN-EN 60754-1, PN-EN 60754-2, IEC 60754-2

pH, około

6,8

konduktywność, około

0,4 µS/mm

Gęstość dymu

PN-EN 61034-2, IEC 61034-2

przepuszczalność światła, min.

70%

Zakres temperatur pracy

podczas pracy

od - 30 do + 80°C

podczas układania

od   - 5 do + 70°C

Minimalny promień gięcia

10 x średnica kabla

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia, o zmniejszonej palności

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2,
PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24

Wykonanie wg normy

CNBOP-PIB-KOT-2019/0111-3701, WT-TK-4

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

HTKSH

 

HTKSHekw

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych przekrojach i innej liczbie żył.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.