KABLE DO INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Specjalne kable TECHNOFLAME YnTKSY, TECHNOFLAME YnTKSYekw, TECHNOFLAME YnTKSXekw przeznaczone są do pracy w systemach sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki. Stosowane są przede wszystkim jako tory transmisji i zasilania urządzeń liniowych (czujki, moduły liniowe) w dozorowych liniach systemów sygnalizacji pożarowej, autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pożarowego oraz w instalacjach, które są wykorzystane w chwili ,,0" powstania pożaru (moment wykrycia pożaru przez czujkę pożarową i przekazania sygnału do centrali sygnalizacji pożarowej CSP). Kable są przeznaczone do transmisji sygnału lub stanu wyzwalającego urządzenia pomocnicze, które w przypadku wykrycia pożaru są uruchamiane przez centralę sygnalizacji pożarowej (np. odłączenie wentylacji bytowej, sprowadzenie dźwigów osobowych, wyłączenie zasilania obiektu itp.).

Kable posiadają Krajową Ocenę Techniczną i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie dopuszczające do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable przeznaczone są do instalacji na stałe wewnątrz budynków.

 

BUDOWA TECHNOFLAME YnTKSY i TECHNOFLAME YnTKSYekw

żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych o średnicach 0,8; 1,0; 1,4; 1,5 mm2; 1,8; 2,3 i 2,8 mm,

izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (Informator Techniczny),

żyły izolowane skręcone w pary lub w czwórkę,

pary skręcone w ośrodek,

ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną – TECHNOFLAME YnTKSYekw

powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o indeksie tlenowym > 29%, w kolorze czerwonym.

 

BUDOWA TECHNOFLAME YnTKSXekw

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych o średnicach: 1,05 i 1,4 mm,

izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (Informator Techniczny),

żyły izolowane skręcone w pary lub w czwórkę,

pary skręcone w ośrodek,

ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną,

powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o indeksie tlenowym > 29%, w kolorze czerwonym.

 

DANE TECHNICZNE

 

Typ kabla

Jednostka

YnTKSY

YnTKSYekw

YnTKSXekw

 

Średnica żyły przewodzącej

mm

0,8

1,0

1,4

1,5

1,8

2,3

2,8

 0,8

1,0

1,4

1,5

1,05

1,4

Maksymalna rezystancja pętli żyłw temp. 20°C

 Ω/km

75

48

26

24,2

14,9

9,3

6,3

75

48

26

24,2

48

24

Pojemność pomiędzy żyłami pary prz 1kHz

                                             -maksymalna

nF/km

120

120

120

120

120

120

120

200

200

200

200

65

65

    -średnia

100

100

100

100

100

100

100

140

140

140

140

63

63

Napięcie pracy:                            150 V

Próba napięciowa:                        1500 V sk

Minimalna rezystancja izolacji:      200 MΩ∙km

Indukcyjność, około:                     0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy:   

      podczas pracy                      od - 40 do + 80°C
      podczas układania                od   - 5 do + 70
°C

Minimalny promień gięcia:           10 x średnica kabla

Palność kabla:                            nie rozprzestrzeniający płomienia

Próby palności:                           PN-EN 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg norm:                  CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wyd. 1, WT-TK-4

Reakcja na ogień:                Eca

(PN-EN 13501-6)

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

                               YnTKSY

                                  YnTKSYekw

                               YnTKSXekw


Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych średnicach/przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.