KABLE DO INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

ZASTOSOWANIE

Specjalne kable TECHNOFLAME YnTKSY, TECHNOFLAME YnTKSYekw, TECHNOFLAME YnTKSXekw przeznaczone są do pracy w systemach sygnalizacji alarmu pożaru i automatyki pożarniczej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki. Stosowane są przede wszystkim jako tory transmisji i zasilania urządzeń liniowych (czujki, moduły liniowe) w dozorowych liniach systemów sygnalizacji pożarowej, autonomicznych systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pożarowego oraz w instalacjach, które są wykorzystane w chwili ,,0" powstania pożaru (moment wykrycia pożaru przez czujkę pożarową i przekazania sygnału do centrali sygnalizacji pożarowej CSP). Kable są przeznaczone do transmisji sygnału lub stanu wyzwalającego urządzenia pomocnicze, które w przypadku wykrycia pożaru są uruchamiane przez centralę sygnalizacji pożarowej (np. odłączenie wentylacji bytowej, sprowadzenie dźwigów osobowych, wyłączenie zasilania obiektu itp.).

Kable posiadają Krajową Ocenę Techniczną i Świadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej - PIB w Józefowie dopuszczające do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych.

Wspólny ekran statyczny chroni kabel przed zakłóceniami indukowanymi przez zewnętrzne pola elektryczne.

Kable przeznaczone są do instalacji na stałe wewnątrz budynków.

 

BUDOWA TECHNOFLAME YnTKSY i TECHNOFLAME YnTKSYekw

żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych o średnicach 0,8; 1,0; 1,4; 1,5 mm2; 1,8; 2,3 i 2,8 mm,

izolacja żył wykonana z polwinitu izolacyjnego (PVC) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (Informator Techniczny),

żyły izolowane skręcone w pary lub w czwórkę,

pary skręcone w ośrodek,

ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną – TECHNOFLAME YnTKSYekw

powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o indeksie tlenowym > 29%, w kolorze czerwonym.

 

BUDOWA TECHNOFLAME YnTKSXekw

- żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych o średnicach: 1,05 i 1,4 mm,

izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321 (Informator Techniczny),

żyły izolowane skręcone w pary lub w czwórkę,

pary skręcone w ośrodek,

ośrodek kabla owinięty taśmą poliestrową,

ekran statyczny z laminowanej tworzywem folii metalowej, z żyłą uziemiającą ocynowaną,

powłoka kabla wykonana ze specjalnego polwinitu oponowego (PVC) o indeksie tlenowym > 29%, w kolorze czerwonym.

 

DANE TECHNICZNE

 

Typ kabla

Jednostka

YnTKSY

YnTKSYekw

YnTKSXekw

 

Średnica żyły przewodzącej

mm

0,8

1,0

1,4

1,5

1,8

2,3

2,8

 0,8

1,0

1,4

1,5

1,05

1,4

Maksymalna rezystancja pętli żyłw temp. 20°C

 Ω/km

75

48

26

24,2

14,9

9,3

6,3

75

48

26

24,2

48

24

Pojemność pomiędzy żyłami pary prz 1kHz

                                             -maksymalna

nF/km

120

120

120

120

120

120

120

200

200

200

200

65

65

    -średnia

100

100

100

100

100

100

100

140

140

140

140

63

63

Napięcie pracy:                            150 V

Próba napięciowa:                        1500 V sk

Minimalna rezystancja izolacji:      200 MΩ∙km

Indukcyjność, około:                     0,7 mH/km

Zakres temperatur pracy:   

      podczas pracy                      od - 40 do + 80°C
      podczas układania                od   - 5 do + 70
°C

Minimalny promień gięcia:           10 x średnica kabla

Palność kabla:                            nie rozprzestrzeniający płomienia

Próby palności:                           PN-EN 60332-1-2, PN-EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24 (kat.C)

Wykonanie wg norm:                  CNBOP-PIB-KOT-2021/0251-3701 wyd. 1, WT-TK-4

Reakcja na ogień:                Eca

(PN-EN 13501-6)

 

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

 
Numer Wyrobu Liczba żył
x średnica żył
Średnica zewnętrzna (około) Indeks miedziowy Masa
kabla (około)
  mm mm kg/km kg/km
YnTKSY

0381 001

1x2x0,8

4,0

9,7

24

0381 007

1x4x0,8

4,6

19,3

38

0381 002

2x2x0,8

5,9

19,3

43

0381 003

3x2x0,8

6,2

29,0

55

0381 005

4x2x0,8

6,8

38,6

69

0381 006

5x2x0,8

7,7

48,3

87

0381 014

6x2x0,8

8,4

57,9

102

0381 021

7x2x0,8

8,4

67,6

113

0381 015

10x2x0,8

10,1

96,5

155

0381 008

1x2x1,0

4,8

15,1

34

0381 016

1x4x1,0

5,5

30,2

56

0381 009

2x2x1,0

7,2

30,2

62

0381 023

3x2x1,0

7,9

45,2

86

0381 028

4x2x1,0

8,6

60,3

108

0381 017

5x2x1,0

9,5

75,4

130

0381 030

7x2x1,0

10,4

105,6

203

0381 031

10x2x1,0

12,8

150,8

208

0381 024

1x2x1,4

6,3

29,6

58

0381 043

1x4x1,4

7,6

59,1

115

0381 032

2x2x1,4

10,1

59,1

192

0381 033

3x2x1,4

10,9

88,7

223

0381 034

4x2x1,4

12,0

118,2

263

0381 035

5x2x1,4

13,3

147,8

308

0381 013

1x2x1,5 mm2

6,7

33,9

63

0381 020

1x4x1,5 mm2

8,0

67,9

113

0381 029

2x2x1,5 mm2

10,8

67,9

131

0381 036

3x2x1,5 mm2

11,5

101,8

248

0381 037

4x2x1,5 mm2

12,7

135,7

292

0381 018

5x2x1,5 mm2

14,2

169,6

277

0381 038

1x2x1,8

7,6

48,9

86

0381 044

1x4x1,8

8,8

97,7

166

0381 039

2x2x1,8

12,0

97,7

281

0381 040

3x2x1,8

12,8

146,6

325

0381 041

4x2x1,8

14,3

195,4

392

0381 042

5x2x1,8

15,9

244,3

462

YnTKSYekw

0382 002

1x2x0,8

4,2

10,9

27

0382 008

1x4x0,8

4,8

20,5

41

0382 004

2x2x0,8

6,1

20,5

46

0382 003

3x2x0,8

6,4

30,2

59

0382 005

4x2x0,8

7,0

39,8

74

0382 006

5x2x0,8

7,9

49,5

92

0382 024

7x2x0,8

8,6

68,8

118

0382 007

10x2x0,8

10,3

97,7

161

0382 034

14x2x0,8

11,8

136,3

219

0382 038

20x2x0,8

13,7

194,2

298

0382 010

21x2x0,8

14,2

203,9

318

0382 018

25x2x0,8

15,3

242,5

371

0382 037

30x2x0,8

16,5

290,7

435

0382 009

1x2x1,0

5,0

16,3

38

0382 021

1x4x1,0

5,7

31,4

59

0382 015

2x2x1,0

7,6

31,4

70

0382 027

3x2x1,0

8,1

46,4

91

0382 033

4x2x1,0

8,8

61,5

113

0382 019

5x2x1,0

9,7

76,6

136

0382 040

7x2x1,0

10,8

106,8

183

0382 031

10x2x1,0

13,0

152,0

251

0382 025

1x2x1,4

6,5

30,8

62

0382 053

1x4x1,4

7,8

60,3

107

0382 042

2x2x1,4

10,3

60,3

120

0382 043

3x2x1,4

11,1

89,9

166

0382 044

4x2x1,4

12,2

119,4

209

0382 045

5x2x1,4

13,5

149,0

253

0382 026

1x2x1,5 mm2

6,9

35,1

68

0382 052

1x4x1,5 mm2

8,2

69,1

118

0382 036

2x2x1,5 mm2

11,0

69,1

137

0382 039

3x2x1,5 mm2

11,7

103,0

183

0382 046

4x2x1,5 mm2

12,9

136,9

230

0382 047

5x2x1,5 mm2

14,4

170,9

286

0382 048

1x2x1,8

7,8

50,1

91

0382 054

1x4x1,8

9,0

98,9

154

0382 049

2x2x1,8

12,2

98,8

178

0382 050

3x2x1,8

13,0

147,8

240

0382 041

4x2x1,8

14,5

196,5

313

0382 051

5x2x1,8

16,1

245,5

380

YnTKSXekw

0380 001

1x2x1,05

6,3

17,8

46

0380 002

10x2x1,05

12,6

175,5

241

0380 003

1x4x1,05

7,7

35,8

77

0380 005

1x2x1,4

7,2

31,2

67

0380 008

1x4x1,4

7,8

119,4

167

Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych średnicach/przekrojach i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.