KABEL DO TRANSMISJI CYFROWEJ Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

ZASTOSOWANIE

Kabel ekranowany S-2Y(St)CY 8x2x0,6c mm 120 W przeznaczony jest do pracy w systemach sterowania, sygnalizacji, monitoringu, systemach przetwarzania danych, w technice pomiarowej oraz do transmisji danych za pośrednictwem sygnałów analogowych i cyfrowych w instalacjach elektroniki przemysłowej i automatyki.

Kabel zapewnia transmisję danych w systemach: ISDN, PCM i innych.

Kabel charakteryzuje się niską pojemnością pomiędzy żyłami.

Wspólny ekran o specjalnej konstrukcji i bardzo dużej efektywności chroni kabel przed wpływem zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych i zapewnia prawidłową transmisję sygnałów cyfrowych i analogowych.

Kable nadają się do ułożenia na stałe wewnątrz budynków.

BUDOWA

-    żyły jednodrutowe okrągłe z miękkich drutów miedzianych ocynowanych o średnicy 0,6 mm,

-    izolacja żył wykonana z polietylenu izolacyjnego (PE) - kolory izolacji żył wg normy PN-92/T-90321,

-    żyły izolowane skręcone w pary,

-    pary skręcone w ośrodek kabla,

-    ekran podwójny z taśmy aluminiowej laminowanej i oplotu z drutów miedzianych ocynowanych, żyła uziemiająca jednodrutowa wykonana z miedzi ocynowanej 0,6 mm, umieszczona pod oplotem, gęstość krycia oplotu > 80%,

-    powłoka przewodu wykonana z polwinitu oponowego (PVC) w kolorze szarym, inne kolory na życzenie.

 

DANE TECHNICZNE

 

Impedancja falowa

120 ± 15 Ω

Pojemność skuteczna między żyłami przy 1 kHz

45 ± 5 nF/km

Minimalna rezystancja izolacji

10 GΩ·km

Napięcie pracy

150 V

Próba napięciowa

1500 V sk

Maksymalna rezystancja pętli żył w temp. 20°C

130 Ω/km

 

Tłumienność falowa
przy częstotliwości (MHz) maks.:

1

1,3 dB/100 m

2

1,7 dB/100 m

Zakres temperatur pracy

dla instalacji stałych

od - 30 do + 80°C

dla instalacji ruchomych

od   - 5 do + 50°C

Minimalny promień gięcia

15 x średnica kabla

Palność kabla

nie rozprzestrzeniający płomienia

Próby palności

PN-EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2

Wykonanie wg normy

DT

kabel spełnia wymagania dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE

Numer wyrobu

Liczba par x średnica żyły

Średnica zewnętrzna (około)

Indeks miedziowy

Masa kabla (około)

 

mm

mm

kg/km

kg/km

1976 001

8 x 2 x 0,6c

10,1

82,6

140

 Na zamówienie klienta wykonujemy kable o innych średnicach żył i innej liczbie par.

TECHNOKABEL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez wcześniejszego uprzedzenia.