W grudniu 2023 r. firma Technokabel SA dołączyła do grona członków Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska (IGEOS).

Izba zrzesza przedsiębiorstwa i instytucje działające w Polsce w branży energetycznej i związanej z ochroną środowiska.

Do głównych zadań Izby należą m.in. działania na rzecz szybkiego i stabilnego rozwoju energetyki oraz ochrony środowiska.

W celu realizacji tych zadań Izba prowadzi szeroko zakroją współpracę z organami administracji państwowej, Sejmem, Senatem oraz

organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Członkostwo w Izbie stwarza bogate możliwości współpracy i wymiany doświadczeń

w ramach sektora branży energetycznej, daje również satysfakcję z dołączenia do grona firm, dla których dbałość o ochronę środowiska naturalnego jest istotną wartością.

Więcej informacji o działalności Izby można znaleźć na stronie: www.igeos.pl