Wspieramy fundację Na Rzecz Pomocy Dzieciom z Grodzieńszczyzny, organizację o szlachetnej misji niesienia pomocy dzieciom polskiego pochodzenia, mieszkającym na Białorusi. Początkowo fundacja działała przede wszystkim na Grodzieńszczyźnie, regionie z największym skupiskiem Polaków.

Z czasem rozszerzyła działalność na całą Białoruś. Dzięki pomocy finansowej fundacja zapewnia dzieciom lepsze warunki życia i możliwości edukacyjne.