Technokabel S.A. uzyskał kolejne wydanie Aprobaty Technicznej wydanej przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony przeciwpożarowej – PIB dla kabli ognioodpornych o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu NHXH, NHXCH, (N)HXH i (N)HXCH.

Aprobata została wydana na kable elektroenergetyczne, ognioodporne o izolacji i powłoce bezhalogenowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV typu:

NHXH FE180 PH30/E30; NHXH FE180 PH90/E90;

NHXCH FE180 PH30/E30; NHXCH FE180 PH90/E90

(N)HXH FE180 PH30/E30; (N)HXH FE180 PH90/E90;

(N)HXCH FE180 PH30/E30; (N)HXCH FE180 PH90/E90

Uwaga:

Kable z literą „(N)” w nawiasie są kablami o izolacji silikonowej (ceramizującej) natomiast kable z literą „N” bez nawiasu są kablami o izolacji mikowej.

 

Obecnie jesteśmy jedynym krajowym producentem oferującym ww kable w powłoce usieciowanej z możliwością instalowania na zewnątrz. Powłokę usieciowaną charakteryzuje zwiększona odporność mechaniczna na zarysowania.

Certyfikowane kable posiadają symbole:

NHXHX FE180 PH30/E30; NHXHX FE180 PH90/E90;

NHXCHX FE180 PH30/E30; NHXCHX FE180 PH90/E90

 

 

Aprobata do pobrania:

acrobat reader_50x50