Certificates

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

PRZEWODY GOŁE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

Czytaj więcej: Przewód Cu 2 kl. L

 

PRZEWODY GOŁE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

Czytaj więcej: L Cu

 

TECHNOKABEL S.A. jest dostawcą kabli dla wojsk NATO i posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej o numerze 1463H.

Do zastosowań militarnych przewidziane są następujące rodzaje kabli wytwarzane przez TECHNOKABEL S.A.:

PKL 1x2 – polowy kabel abonencki, jednoparowy, przeznaczony do budowy szerokopasmowych, cyfrowych łączy abonenckich typu xDSL, o zasięgu do 750 m przy przepływności binarnej do 2 Mb/s (megabitów na sekundę), w systemach łączności polowej i zdalnego sterowania na polu walki;

PKM kat.5e 4x2x0,34 mm2 – polowy kabel miejscowy, czteroparowy, ekranowany, przeznaczony do budowy lokalnych łączy sieci komputerowej na polu walki. Optymalna budowa ekranu zapewnia tłumienie zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych co najmniej o 60 dB;

PKM 5x2x0,34 mm2 oraz PKM 10x2x0,34 mm2 – polowe kable miejscowe, wieloparowe (5 i 10 par), ekranowane, przeznaczone do okablowania polowych central cyfrowych oraz do budowy połączeń z centralami stacjonarnymi sieci publicznej. Optymalna budowa ekranów zapewnia tłumienie zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych co najmniej o 60 dB, dzięki czemu zasięg połączeń przy transmisji cyfrowej z przepływnością 34 (37) Mb/s wynosi 200 m przy dopuszczalnej stopie błędów transmisji;

PKM-3 10x2x0,50 mm2 oraz PKM-4 (10x2+1)x0,50 mm2 – polowe kable miejscowe, 10-parowe (kabel PKM-4 z dodatkową pojedyńczą żyłą), ekranowane, przeznaczone do okablowania radiolinii polowych oraz do budowy połączeń tych radiolinii z centralami stacjonarnymi sieci publicznej. Optymalna budowa ekranów tych kabli zapewnia tłumienie zewnętrznych zakłóceń elektromagnetycznych co najmniej o 60 dB, dzięki czemu zasięg połączeń przy transmisji cyfrowej z przepływnością 34 (37) Mb/s wynosi 300 m przy dopuszczalnej stopie błędów transmisji;

PKD 1x4x0,68 mm2 – polowy kabel dalekosiężny (nazwa tradycyjna), jednoczwórkowy, ekranowany, przeznaczony do budowy łączy cyfrowych o większym zasięgu – do 400 m przy transmisji z przepływnością binarną 34 (37) Mb/s.

PKF-A; PKF-B oraz PKF-C – polowy kabel foniczny, wykorzystywany głownie w uzbrojonych pojazdach wojskowych jak również w warunkach polowych do realizowania odpornej na zakłócenia łączności interkomowej;

XWL-PR 50 2,25/7,25 – kabel współosiowy promieniujący, przeznaczony do budowy systemów ochrony obwodowej obiektów. Emisja pola elektromagnetycznego jest możliwa przez zastosowanie odpowiedniej konstrukcji ekranu. Dwa kable ułożone równolegle obok siebie (nadajnik i odbiornik pola) stanowią sensor systemu ochrony;

Kable do zastosowań militarnych projektowane wg wymagań zamawiającego.

 

 

 

TECHNOKABEL S.A. jest innowacyjną, otwartą na nowe wyzwania firmą działającą w różnych obszarach rynku kablowego. Staramy się rozszerzać nasz asortyment o wyroby nie standardowe sprawdzające się w najtrudniejszych warunkach. Często konkretne rozwiązania techniczne wymagają zastosowania specjalnych konstrukcji kabli realizujących złożone zadania i charakteryzujących się specyficznymi własnościami. Przy projektowaniu kabli wg wymagań Klienta uwzględniane są wymienione poniżej aspekty.

Rozszerzony zakres temperatury pracy.

Realizowany poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów. Kable produkowane w Technokablu mogą pracować w temperaturach mieszczących się w zakresie od -60 do +200 °C.

Podwyższona wytrzymałość mechaniczna.

Realizowana jest poprzez: wzmocnione powłoki i osłony, zastosowanie specjalnych materiałów, wprowadzenie elementów wzmacniających w ośrodku kabla, uzbrojenie z oplotu z drutów stalowych, opancerzenie taśmami stalowymi ocynkowanymi oraz okrągłymi drutami stalowymi ocynkowanymi.

Podwyższona odporność chemiczna.

Realizowana jest poprzez zastosowanie powłok i osłon ze specjalnych materiałów o podwyższonej odporności chemicznej. Wśród kabli Technokabla znajdują się wyroby odporne na: oleje, ropopochodne, węglowodory proste i aromatyczne, kwasy, zasady,…

Odporność na uwarunkowania środowiskowe.

Realizowana jest poprzez zastosowanie materiałów odpornych na działanie promieniowania ultrafioletowego (UV) oraz oddziaływania mikrobiologiczne, jak również poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych zabezpieczających kable przed wnikaniem i penetracją wzdłużną wilgoci.

Podwyższona niepalność.

Realizowana przez odpowiednią konstrukcję kabli i zastosowanie specjalnych materiałów o podwyższonej niepalności.

Zmniejszona emisja dymów.

Realizowana poprzez zastosowanie materiałów, które podczas palenia emitują zmniejszoną ilość dymów oraz trujących i korozyjnych substancji.

Bezhalogenowość.

Realizowana poprzez zastosowanie materiałów bezhalogenowych o podwyższonej niepalności.

Przesyłanie różnych sygnałów i kompatybilność elektromagnetyczna.

Realizowane poprzez hybrydowe konstrukcje kabli, na które składają się różne tory elektryczne (żyłowe, parowe i trójkowe) i różne przekroje żył w jednym kablu, ekrany na wiązkach i ośrodku kabla oraz wielowarstwowe ekrany o dużej skuteczności tłumienia zakłóceń.

 
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
 
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI DRUTAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
 
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI DRUTAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
 
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI TAŚMAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
 
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI TAŚMAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
 
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI TAŚMAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
 
KABLE ELEKTROENERGETYCZNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI TAŚMAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE OKRĄGŁYMI DRUTAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE TAŚMAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ OPANCERZONE TAŚMAMI STALOWYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ EKRANOWANE TAŚMAMI MIEDZIANYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI Z POLIETYLENU USIECIOWANEGO I POWŁOCE POLWINITOWEJ EKRANOWANE TAŚMAMI MIEDZIANYMI Z ZEWNĘTRZNĄ OSŁONĄ POLWINITOWĄ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
 
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
 
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
 
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
 
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
 
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
 
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
 
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
 
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  
 
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
 
KABLE SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI I POWŁOCE POLWINITOWEJ
Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50  acrobat reader_50x50
ELEKTROENERGETYCZNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 
ELEKTROENERGETYCZNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 
ELEKTROENERGETYCZNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 
ELEKTROENERGETYCZNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 
ELEKTROENERGETYCZNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
ELEKTROENERGETYCZNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
ELEKTROENERGETYCZNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

Czytaj więcej: YHKGYFoyn 0,6/1 kV

 

SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

Czytaj więcej: YHKGSYFoyn 150/250 V, YHKGSYFoyn 300/500 V i YHKGSYFoyn 0,6/1 kV

 

YnKGSLY 150/250 V, YnKGSLY 300/500 V i YnKGSLY 0,6/1 kV

SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 
SYGNALIZACYJNE KABLE GÓRNICZE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 
GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

Czytaj więcej: YSLY-JZ 300/500 V, YSLY-OZ 300/500 V, YSLY-JB 300/500 V i YSLY-OB 300/500 V

 

GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

Czytaj więcej: TECHNOKONTROL YKSLY-Nr 300/500 V oraz TECHNOKONTROL YKSLYżo-Nr 300/500

 
GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

 

GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

Czytaj więcej: TECHNOKONTROL YKSLXSekw-P-Nr 300/500 V

 

GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
Czytaj więcej: TECHNOKONTROL YKSLXSekpekw-Nr 300/500 V

 

GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

Uniepalnione giętkie kable sterownicze i zasilające na napięcia 300/500 V i 0,6/1 kV

GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

Czytaj więcej: TECHNOFLEKS LiYYu-Nr 300/500 V oraz TECHNOFLEKS LiYYużo-Nr 300/500 V

 

 

GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
GIĘTKIE KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
KABLE STEROWNICZE I ZASILAJĄCE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

 

H05VVH6-F nx4G

PRZEWODY DŹWIGOWE PŁASKIE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
PRZEWODY DŹWIGOWE PŁASKIE Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50
PRZEWODY DO PODWIESZANIA KASET STERUJĄCYCH Karta katalogowa Deklaracja CE

acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

 

Kable sterownicze

W ofercie firmy TECHNOKABEL SA znajdziesz bogaty wybór kabli sterowniczychzasilających do różnych zastosowań. Proponujemy warianty ekranowane i nieekranowane o różnych przekrojach oraz liczbie żył, przeznaczone do pracy z napięciami 300 oraz 500 V, a także 0,6 i 1 kV. Oferowane produkty spełniają wszelkie określone normami wymagania, jakie powinny posiadać kable sterownicze oraz zasilające. Wysoka jakość użytych do ich wykonania materiałów gwarantuje niezawodne działanie i pełną satysfakcję z ich użytkowania.

Wybierz sprawdzone kable zasilające

Jako doświadczony producent oferujemy naszym Klientom bogaty wybór gotowych giętkich kabli sterowniczych oraz zasilających m.in. do transmisji sygnałów cyfrowych i analogowych czy kabli tworzonych na specjalne zamówienie. O wysokiej jakości wytwarzanych produktów najlepiej świadczy ich 20% eksport do Niemiec czy Skandynawii, a także liczne certyfikaty i atesty, jakimi są opatrzone. Wybierając kable produkowane przez TECHNOKABEL SA masz gwarancję niezawodności, jak również wysokiej jakości wyrobu z polskiej fabryki.

Potrzebujesz kabli zasilających lub sterowniczych – skontaktuj się z nami

Naszą misją jest jak najlepsze odpowiadanie na potrzeby Klientów, dlatego też do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie z uwzględnieniem jego wymagań i potrzeb. Wszystkie z oferowanych produktów przechodzą rygorystyczne testy bezpieczeństwa oraz jakości, aby  nasi Klienci mogli otrzymać kable zasilającesterownicze o jak najlepszych właściwościach przewodzących i transmisyjnych. Masz pytania lub chcesz złożyć zamówienie? Zapraszamy do kontaktu!

TELEKOMUNIKACYJNE KABLE STACYJNE Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 
TELEKOMUNIKACYJNE KABLE STACYJNE Karta katalogowa  Deklaracja CE

  150 YTKSYekw K084P1507PT

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 
TELEKOMUNIKACYJNE KABLE STACYJNE Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

Czytaj więcej: YTKSYekp

 

TELEKOMUNIKACYJNE PRZEWODY GIĘTKIE Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 
TELEKOMUNIKACYJNE PRZEWODY GIĘTKIE, PŁASKIE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

Czytaj więcej: YTLYp

 

TELEKOMUNIKACYJNE WSTĄŻKOWE PRZEWODY MONTAŻOWE Karta katalogowa Deklaracja  

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

Czytaj więcej: TLWY

 

KABLE DO INSTALACJI PRZECIWPOŻAROWYCH Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

Czytaj więcej: YnTKSY, YnTKSYekw, YnTKSXekw

 

PRZEWODY DO URZĄDZEŃ ALARMOWYCH I DOMOFONÓW Karta katalogowa Deklaracja

 

 acrobat reader_50x50
 

Czytaj więcej: SCYY

 

PRZEWODY DO URZĄDZEŃ ALARMOWYCH I DOMOFONÓW Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

Czytaj więcej: SCYwYw

 

PRZEWODY DO URZĄDZEŃ ALARMOWYCH I DOMOFONÓW Karta katalogowa  Deklaracja

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

Czytaj więcej: YTDY

 

PRZEWODY DO URZĄDZEŃ ALARMOWYCH I DOMOFONÓW Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

Czytaj więcej: YTDYekw

 

KABLE DO SYSTEMÓW DOZORU I MONITORINGU Karta katalogowa  Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

Czytaj więcej: P-CAB 4/TP/50 i P-CAB 4/TP/75

 

 KABLE TELEKOMUNIKACYJNE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

Czytaj więcej: XzTKSXwekp (1) 16x(1x2x0,4c) mm

 

KABLE O WIĄZKACH PAROWYCH, DO SIECI ALARMOWYCH, DO UKŁADANIA W ZIEMI Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

Czytaj więcej: TECHNOINSTAL XzKAXwekw

 

KABLE DO SIECI ALARMOWYCH I SYGNALIZACYJNYCH, DO UKŁADANIA W ZIEMI Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50 

Czytaj więcej: TECHNOINSTAL XzKSLXwekw

 

KABEL DO TRANSMISJI CYFROWEJ Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

Czytaj więcej: S-2Y(St)CY 8x2x0,6c mm 120 Ω

 

KABEL DO TRANSMISJI CYFROWEJ Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

Czytaj więcej: J-2Y(St)(St)Y 120 Ω

 

KABLE TELEKOMUNIKACYJNE
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

Czytaj więcej: YnC-YTKSYekp nx(1x2x0,6c)

 

KABLE TELEKOMUNIKACYJNE
Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

Czytaj więcej: YnC-YTKSXekp nx(1x2x0,6c) mm

PRZEWODY MIKROFONOWE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50
 

Czytaj więcej: YPMX; YPMXekw; YPMXekż; YPMXekżp

 

PRZEWODY GŁOŚNIKOWE Karta katalogowa Deklaracja CE

 

 acrobat reader_50x50 acrobat reader_50x50

Czytaj więcej: TLYp i TLgYp

 

PRZEWODY GŁOŚNIKOWE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

Czytaj więcej: TLYp (L1) i TLgYp (L1)

 

PRZEWODY GŁOŚNIKOWE Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

Czytaj więcej: IPG

 

PROFESJONALNY PRZEWÓD AUDIO-VIDEO Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

Czytaj więcej: PPAV-01 5x0,45/2,0

 

PROFESJONALNY PRZEWÓD AUDIO-VIDEO Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

Czytaj więcej: PPAV-05 3x0,45/2,0+4x0,22c

 

PROFESJONALNY PRZEWÓD AUDIO-VIDEO Karta katalogowa  

 

 acrobat reader_50x50  

Czytaj więcej: PPAV-06 3x0,45/2,0

Kable audio oraz video

W ofercie naszej firmy znajdziesz profesjonalne przewody mikrofonowegłośnikowe, a oprócz kabli audio polecamy również te przeznaczone do przekazywania transmisji wideo. Współpracując z Technokabel SA, otrzymujesz gwarancję najwyższej jakości, zapewnioną przez producenta, który dostarcza produkty do Klientów na terenie całej Europy. Zachęcamy do zapoznania się z parametrami poszczególnych przewodów, które znajdziesz w kartach katalogowych. Zapraszamy!

Wysokiej klasy przewody mikrofonowe i nie tylko

Jako producent kabli audio oferujemy doskonałej jakości przewody mikrofonowe przeznaczone do połączeń ruchomych w urządzeniach elektroakustycznych, elektronicznych i pomiarowych. Ich przemyślana konstrukcja oparta jest na giętkich, wielodrutowych żyłach skręconych z miękkich drutów z miedzi beztlenowej. W poszczególnych typach przewodu zastosowano izolację z PE lub PVC. Jeśli potrzebujesz profesjonalnych kabli audio do światowej klasy sprzętu grającego, prosimy sprawdź, co jeszcze przygotowaliśmy dla Ciebie w Technokabel SA!

Przewody głośnikowe i inne kable audio

W naszej ofercie znajdziesz różne rodzaje przewodów głośnikowych. Polecamy między innymi kable audio przeznaczone do połączeń między wzmacniaczami mocy małej częstotliwości i kolumnami głośnikowymi. Specjalna konstrukcja żył pozwoliła uzyskać niebywałe własności akustyczne, które potwierdzone zostały badaniami na Wydziale Elektroakustyki Politechniki Warszawskiej. Zapoznaj się z pełną ofertą przewodów audio oraz wideo i zamów wybrany rodzaj kabli. Zapraszamy do współpracy!

Cable catalog

Go to top